Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Urząd Gminy Gniewino

|--- Dane teleadresowe

|--- Zastępca Wójta

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Referaty

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

System Rada

|--- Radni

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Transmisja online

|--- Zapisy archiwalne sesji

Rada Gminy

|--- Skład

|--- Uchwały do 31.01.2019 r.

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Komisje

|--- Protokoły z obrad sesji

      |--- Kadencja 2014-2018

Wójt Gminy

|--- Kadencja 2018-2023

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- do 2014

|--- Przyjęcia interesantów

|--- Dokumenty

Jednostki organizacyjne i spółki

|--- Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewinie

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

|--- Spółki komunalne

      |--- Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Jednostki pomocnicze-Sołectwa

|--- Sołectwa

      |--- Kadencja 2019-2024

      |--- Kadencja 2015-2019

      |--- Kadencja 2011-2015

|--- statuty sołectw

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Treder Dariusz

            |--- Szymikowski Bogdan

            |--- Przepióra Jan

            |--- Patok Jan

            |--- Nawrocki Tadeusz

            |--- Miedziak Andrzej

            |--- Krzebietke Dietrich

            |--- Krefft Przemysław

            |--- Kaczmarek Teresa

            |--- Gałek Barbara

            |--- Fiedorowicz Elżbieta

            |--- Domarus Michał

            |--- Bojke Stefan

            |--- Block Wojciech

            |--- Przewodnicząca Rady Gminy - Judyta Smulewicz

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Thiel Hanna

            |--- Szymikowski Bogdan

            |--- Ruc Marek

            |--- Przepióra Jan

            |--- Patok Jan

            |--- Orzeł Marian

            |--- Nawrocki Tadeusz

            |--- Miedziak Andrzej

            |--- Krzebietke Dietrich

            |--- Kaczmarek Teresa

            |--- Jafernik Czesław

            |--- Gałek Barbara

            |--- Fiedorowicz Elżbieta

            |--- Bojke Stefan

            |--- Przewodnicząca Rady Gminy-Judyta Smulewicz

|--- Wójt

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Zastępca Wójta Gminy

      |--- Fedyniak Danuta

      |--- Słowik Michał

|--- Sekretarz

      |--- Danuta Fedyniak

      |--- Mikołaj Orzeł

      |--- Mariola Kwaśniewska

            |--- 2016 r.

            |--- 2015 r.

|--- Skarbnik

      |--- 2021

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych

      |--- Szczypior Waldemar

      |--- Pyczka Karolina

      |--- Nawrocka Mariola

      |--- Łuszczak Renata

      |--- Bagnecki Jacek

|--- Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi

      |--- Dolny Czesław

|--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

      |--- Weltrowska Genowefa

      |--- Szwarc Danuta

      |--- Słowik Michał

      |--- Romanek Jacek

      |--- Orzeł Mikołaj

      |--- Marcinkiewicz Mirosław

      |--- Kamiński Rafał

      |--- Fedyniak Danuta

Strategie i programy

|--- 2015 rok

Budżet

|--- Projekt budżetu

|--- Budżet gminy

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Wieloletnia prognoza finansowa

      |--- 2015 rok

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

      |--- 2016 r.

      |--- 2015r.

|--- kontrole

      |--- 2019 rok

      |--- 2015 rok

Podatki i opłaty

|--- formularze podatkowe

      |--- Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

            |--- Pełnomocnictwa

            |--- Formularze osoby prawne

                  |--- Deklaracja na podatek leśny

                  |--- Deklaracja na podatek rolny

                  |--- Deklaracja na podatek od nieruchomości

            |--- Formularze osoby fizyczne

                  |--- Informacja o lasach

                  |--- Informacja o gruntach

                  |--- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

            |--- Informacja o nowych drukach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

      |--- obowiązujące od 1 stycznia 2017r.

      |--- obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

      |--- obowiązujące do 31 grudnia 2015r.

|--- uchwały podatkowe

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- interpretacja indywidualna przepisów Prawa Podatkowego

Zamówienia Publiczne

|--- Zamówienia publiczne - Platforma

|--- Zapytania ofertowe

|--- Zamówienia publiczne - archiwum

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań na rok 2021

Ogłoszenia i obwieszczenia

|--- Ogłoszenia inne

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Obwieszczenia

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

Informacje o środowisku

|--- decyzje środowiskowe

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2015 rok

|--- analiza gospodarki odpadami

|--- zezwolenia na usunięcie drzew

      |--- 2015r.

|--- obwieszczenia

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

Gospodarka nieruchomościami

|--- majątek gminy

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

            |--- Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

|--- dzierżawa nieruchomości

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- sprzedaż nieruchomości

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Obwieszczenia

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Plany zagospodarowania przestrzennego

|--- Program Opieki nad Zabytkami

      |--- GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Wybory

|--- Wybory Prezydenta RP

      |--- ROK 2020 zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r.

      |--- ROK 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020r.

      |--- ROK 2015

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |--- Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych 2015 rok

            |--- 2015r.

      |--- Informacje lokalne 2015 rok

            |--- 2015r.

      |--- Informacje ogólnokrajowe 2015 rok

            |--- 2015r.

      |--- 2019 rok

      |--- 2015 rok

            |--- Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych 2015 rok

                  |--- 2015r.

            |--- Informacje lokalne 2015 rok

                  |--- 2015r.

            |--- Informacje ogólnokrajowe 2015 rok

                  |--- 2015r.

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- 2019 rok

|--- Wybory Samorządowe

      |--- 2021 uzupełniające

      |--- 2020 uzupełniające

      |--- 2018 rok

|--- Wybory Ławników

Referendum

|--- 2015 rok

Zgromadzenia publiczne

|--- Prawo o zgromadzeniach

|--- Informacja o wpłynięciu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Nabór na stanowiska

|--- ogłoszenia o naborze

      |--- Informacja o wyniku naboru.

      |--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- 2021 rok

|--- konkursy na stanowisko dyrektora placówek oświatowych

Konsultacje

|--- 2019 rok

|--- 2018 rok

Informacja publiczna

|--- Informacje

Ochrona danych osobowych

|--- Klauzule informacyjne Urzędu Gminy Gniewino

      |--- Dowody osobiste

      |--- Ewidencja ludności

      |--- USC

      |--- Klauzula informacyjna ogólna

|--- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Skargi i wnioski

|--- Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków.

Petycje

|--- Petycje

      |--- Petycje składane do Rady Gminy Gniewino

      |--- Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino

      |--- Rozpatrywanie petycji

      |--- Składanie petycji

      |--- Nadawca petycji

      |--- Przedmiot petycji.

      |--- Petycje-podstawa prawna

Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej

|--- Zarządzenia

      |--- 2015r.

|--- Rejestr zgłoszeń

|--- Informacje o podejmowanych działaniach

Formularze

|--- Prawo pomocy

Kontrole

|--- 2019 rok

|--- 2015 rok

Spis rolny

|--- 2020 rok

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

|--- 2021 rok

      |--- 2021 rok

Druki do pobrania

|--- sprawy do pobrania

Informacje nieudostępnione w BIP

Archiwum BIP

|--- Archiwum BIP