Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Gmina i Urząd

|--- Dane teleadresowe

|--- Statut Gminy

|--- Zastępca Wójta

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Referaty

|--- Regulamin organizacyjny

System Rada

|--- Radni

|--- Projekty uchwał

      |--- 2023

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Interpelacje i zapytania radnych

      |--- 2023

            |--- Zapytanie radnego Krystiana Tredera z dnia 1 grudnia 2023 r.

|--- Transmisja online

|--- Zapisy archiwalne sesji

Rada Gminy

|--- Skład

|--- Uchwały do 31.01.2019 r.

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Komisje

|--- Protokoły z obrad sesji

      |--- Kadencja 2014-2018

Wójt Gminy Gniewino

|--- Kadencja 2024-2029

|--- Kadencja 2018-2024

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- do 2014

|--- Przyjęcia interesantów

|--- Dokumenty

Jednostki organizacyjne i spółki

|--- Centrum Kultury i Biblioteka

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

|--- Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie

|--- Spółki komunalne

      |--- Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o.

      |--- Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Jednostki pomocnicze

|--- Sołectwa

      |--- Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024

      |--- Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019

      |--- Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015

|--- Statuty sołectw

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Treder Dariusz

            |--- Szymikowski Bogdan

            |--- Przepióra Jan

            |--- Patok Jan

            |--- Nawrocki Tadeusz

            |--- Miedziak Andrzej

            |--- Krzebietke Dietrich

            |--- Krefft Przemysław

            |--- Kaczmarek Teresa

            |--- Gałek Barbara

            |--- Fiedorowicz Elżbieta

            |--- Domarus Michał

            |--- Bojke Stefan

            |--- Block Wojciech

            |--- Przewodnicząca Rady Gminy - Judyta Smulewicz

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Thiel Hanna

            |--- Szymikowski Bogdan

            |--- Ruc Marek

            |--- Przepióra Jan

            |--- Patok Jan

            |--- Orzeł Marian

            |--- Nawrocki Tadeusz

            |--- Miedziak Andrzej

            |--- Krzebietke Dietrich

            |--- Kaczmarek Teresa

            |--- Jafernik Czesław

            |--- Gałek Barbara

            |--- Fiedorowicz Elżbieta

            |--- Bojke Stefan

            |--- Przewodnicząca Rady Gminy-Judyta Smulewicz

|--- Wójt

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Zastępca Wójta

      |--- Słowik Michał

      |--- Fedyniak Danuta

      |--- Block Wojciech

      |--- Sapieha Krzysztof

|--- Sekretarz

      |--- Dziewięcin Grzegorz

      |--- Fedyniak Danuta

      |--- Orzeł Mikołaj

      |--- Kwaśniewska Mariola

            |--- 2016 r.

            |--- 2015 r.

|--- Skarbnik

      |--- Chromicz Wioletta

      |--- Rutz Genowefa

|--- Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych

      |--- Mariola Nawrocka

      |--- Karolina Pyczka

      |--- Renata Łuszczak

      |--- Jacek Bagnecki

      |--- Aleksandra Miłosz-Kaliszuk

      |--- Waldemar Szczypior

      |--- Łukasz Krefta

      |--- Hanna Dudzik

      |--- Lucyna Pałubicka

      |--- Grzegorz Pukszta

|--- Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi

      |--- Kasprzycka Maria

      |--- Dolny Czesław

      |--- Aleksandra Miłosz-Kaliszuk

|--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

      |--- Weltrowska Genowefa

      |--- Szwarc Danuta

      |--- Marcinkiewicz Mirosław

      |--- Kamiński Rafał

      |--- Orzeł Mikołaj

      |--- Fedyniak Danuta

      |--- Słowik Michał

      |--- Romanek Jacek

      |--- Karolina Reck

      |--- Agnieszka Gdanietz

      |--- Aleksandra Miłosz-Kaliszuk

Strategie i programy

|--- Strategia Rozwoju Gminy Gniewino

Budżet

|--- Projekt budżetu

|--- Budżet gminy

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok.

      |--- 2019 rok.

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Wieloletnia prognoza finansowa

      |--- 2015 rok

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- 2024r.

            |--- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2024 roku

      |--- 2023r.

      |--- 2021r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

      |--- 2016 r.

      |--- 2015r.

|--- kontrole

      |--- 2022 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2015 rok

|--- Obwieszczenia

Podatki i opłaty

|--- formularze podatkowe

      |--- Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

            |--- Pełnomocnictwa

            |--- Formularze osoby prawne

                  |--- Deklaracja na podatek leśny

                  |--- Deklaracja na podatek rolny

                  |--- Deklaracja na podatek od nieruchomości

            |--- Formularze osoby fizyczne

                  |--- Informacja o lasach

                  |--- Informacja o gruntach

                  |--- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

            |--- Informacja o nowych drukach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

      |--- obowiązujące od 1 stycznia 2017r.

      |--- obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

      |--- obowiązujące do 31 grudnia 2015r.

|--- uchwały podatkowe

      |--- 2024 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- interpretacja indywidualna przepisów Prawa Podatkowego

Zamówienia Publiczne

|--- Platforma zakupowa/przetargowa - Zamówienia Publiczne

|--- Zamówienie publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań na rok 2024

      |--- Plan postępowań na rok 2023

      |--- Plan postępowań na rok 2022

      |--- Plan postępowań na rok 2021

|--- Informacje i ogłoszenia.

      |--- 2022 rok.

|--- Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa - Archiwum

|--- Zamówienia publiczne - archiwum

Praca

|--- Praca w Urzędzie Gminy Gniewino

      |--- Informacja o wyniku naboru.

      |--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021 rok

|--- Praca w jednostkach organizacyjnych Gminy Gniewino

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok.

      |--- 2022 rok.

OCHRONA ŚRODOWISKA

|--- Decyzje środowiskowe

      |--- 2024 rok.

      |--- 2023 rok.

      |--- 2022 rok.

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2015 rok

|--- Zezwolenia na usunięcie drzew

      |--- 2015r.

|--- Obwieszczenia

      |--- 2024 rok.

      |--- 2023 rok.

      |--- 2022 rok.

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Plan Polowań Zbiorowych

      |--- Rok 2022

|--- Sprawy wod-kan

      |--- 2024 rok.

|--- Geologia

Gospodarka odpadami

|--- analiza gospodarki odpadami

|--- Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Gospodarka nieruchomościami

|--- majątek gminy

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

      |--- Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

            |--- Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

|--- dzierżawa nieruchomości

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- sprzedaż nieruchomości

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Obwieszczenia

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Obwieszczenia dotyczące decyzji o warunkach zabudowy

      |--- 2024 rok.

|--- Plany zagospodarowania przestrzennego

|--- Program Opieki nad Zabytkami

      |--- GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

|--- Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

Ogłoszenia i obwieszczenia

|--- Ogłoszenia inne

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok.

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

|--- Obwieszczenia

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok.

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

Wybory

|--- Wybory Prezydenta RP

      |--- ROK 2020 zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r.

      |--- ROK 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020r.

      |--- ROK 2015

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |--- Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych 2015 rok

            |--- 2015r.

      |--- Informacje lokalne 2015 rok

            |--- 2015r.

      |--- Informacje ogólnokrajowe 2015 rok

            |--- 2015r.

      |--- 2019 rok

      |--- 2023 rok

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- 2024 rok

      |--- 2019 rok

|--- Wybory Samorządowe

      |--- 2024 rok - uzupełniające do Rady Gminy w okręgu nr 14

      |--- 2024 rok

      |--- 2021 uzupełniające

      |--- 2020 uzupełniające

      |--- 2018 rok

|--- Wybory Ławników

|--- Okręgi wyborcze i obwody głosowania

Referendum

|--- 2023 rok

|--- 2015 rok

Zgromadzenia publiczne

|--- Prawo o zgromadzeniach

|--- Informacja o wpłynięciu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Konsultacje

|--- 2023 rok.

|--- 2022 rok

|--- 2019 rok

|--- 2018 rok

Informacja publiczna

|--- Informacje

Skargi i wnioski

|--- Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków.

Petycje

|--- Petycje

      |--- Petycje składane do Rady Gminy Gniewino

      |--- Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino

      |--- Petycje-podstawa prawna

Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej

|--- Zarządzenia

      |--- 2015r.

|--- Rejestr zgłoszeń

|--- Informacje o podejmowanych działaniach

Ochrona danych, cyberbezpieczeństwo

|--- Klauzule informacyjne Urzędu Gminy Gniewino

      |--- Dowody osobiste

      |--- Ewidencja ludności

      |--- USC

      |--- Klauzula informacyjna ogólna

|--- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

|--- Cyberbezpieczeństwo

Kontrole

|--- 2019 rok

|--- 2015 rok

Druki do pobrania

|--- sprawy do pobrania

Spis rolny

|--- 2020 rok

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

|--- 2021 rok

      |--- 2021 rok

Informacje nieudostępnione w BIP

Archiwum BIP

|--- Archiwum BIP