Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 2014.12.01 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy 2015-02-03 14:05:45
dokument Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 2014.12.01 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy 2015-02-03 14:07:37
dokument Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Gniewino 2015-02-03 14:08:34
dokument Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniewino 2015-02-03 14:11:24
dokument Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Gniewino 2015-02-03 14:12:02
dokument Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Gniewino 2015-02-03 14:12:53
dokument Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Gniewino 2015-02-03 14:13:30
dokument Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2014-2025 2015-03-13 10:34:16
dokument Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2014 2015-03-13 10:37:16
dokument Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino 2015-02-03 14:14:23
dokument Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 2014.12.19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2015-02-03 14:15:33
dokument Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 2014.12.30 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025 2015-02-03 14:16:48
dokument Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 2014.12.30 w sprawie budżetu Gminy Gniewino na 2015 rok 2015-02-03 14:18:16
dokument Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2014-2025 2015-03-11 11:56:20
dokument Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2014 2015-03-11 12:00:03
dokument Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony. 2015-02-03 14:19:58
dokument Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony. 2015-02-05 13:52:34
dokument Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony. 2015-02-05 14:03:19
dokument Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony. 2015-02-05 14:05:28
dokument Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na na zawarcie kolejnej dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony. 2015-02-05 14:07:25
dokument Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/2007 z dnia 25.04.2007r. w sprawie ustalenia dopłat do utylizacji ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej. 2015-02-05 14:11:41
dokument Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych ,,ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE". 2015-02-06 09:55:55
dokument Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2015-02-06 10:01:25
dokument Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2015-02-17 13:09:07
dokument Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gmniy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015. 2015-02-17 13:14:19
dokument Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Perlino, gmina Gniewino. 2015-02-06 10:09:31
dokument Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mierzyno, gmina Gniewino. 2015-02-06 10:12:52
dokument Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Nadole, gm. Gniewino. 2015-02-06 10:17:17
dokument Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie finansowania zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych ,,ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE". 2015-02-06 10:21:20
dokument Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino na rok 2015. 2015-02-06 10:23:02
dokument Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniewino na rok 2015. 2015-02-06 10:26:28
dokument Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2015. 2015-02-06 10:31:17
dokument Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/421/2014 z dnia 22.09.2014r. w sprawie współdziałania i udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w roku 2015 projektu pod nazwą: ,,Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie wejherowskim". 2015-02-06 10:45:13
dokument Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025 2015-03-13 10:39:54
dokument Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015 2015-03-13 10:44:06
dokument Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 115/49 w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino 2015-03-11 12:53:11
dokument Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo, gmina Gniewino. 2015-02-23 13:09:35
dokument Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Perlino, gm. Gniewino. 2015-02-23 13:23:32
dokument Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, pomieszczeń i budynków gospodarczych oraz pomieszczeń garażowych-stanowiących własność Gminy Gniewino. 2015-02-23 13:27:39
dokument Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2015-02-23 13:34:15
dokument Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 2015-03-11 13:00:41
dokument Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, a także terminu, trybu i częstotliwości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-11 13:06:15
dokument Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2015 2015-03-11 13:16:50
dokument Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-03-12 09:23:00
dokument Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2015-06-09 12:10:03
dokument Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015. 2015-06-09 12:12:27
dokument Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. 2015-04-13 10:27:09
dokument Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w użytkowanie wieczyste. 2015-04-13 10:31:27
dokument Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2015-04-13 10:48:51
dokument Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w użytkowanie wieczyste. 2015-04-13 10:53:47
dokument Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - ulicy Piaskowej w Gniewinie do dróg publicznych w kategorii dróg gminnych. 2015-04-13 11:14:35
dokument Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-04-13 11:21:13
dokument Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 2015-04-13 11:41:52
dokument Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wystąpienia o rekompensatę za straty poniesione przez Gminę Gniewino w związku z procesem przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. 2015-04-14 12:33:29
dokument Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino. 2015-06-09 12:17:05
dokument Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Gniewino. 2015-05-08 09:36:08
dokument Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2015-05-08 09:39:08
dokument Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2015-06-09 12:19:58
dokument Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015. 2015-06-09 12:22:35
dokument Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Salino, gmina Gniewino. 2015-06-09 09:32:11
dokument Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 maja 2015r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Salinko, gmina Gniewino. 2015-06-09 09:34:19
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Perlinie. 2015-06-09 09:35:34
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2015-06-09 09:37:43
dokument Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2015-06-09 12:24:10
dokument Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2014. 2016-05-11 12:46:38
dokument Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2014. 2015-08-06 09:58:16
dokument Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-05-11 12:50:23
dokument Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2015. 2016-05-11 12:53:43
dokument Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Gniewino. 2015-08-06 10:02:05
dokument Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-05-12 11:10:17
dokument Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2015. 2016-05-12 11:13:43
dokument Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonych w miejscowościach Kostkowo i Chynowie. 2015-08-10 13:27:04
dokument Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Słuszewo. 2015-08-10 13:29:31
dokument Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku gospodarczego. 2015-08-10 13:32:13
dokument Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Czymanowo w gminie Gniewino. 2015-08-10 13:35:43
dokument Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewino na lata 2015-2017. 2015-08-10 13:37:53
dokument Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Gniewino, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gniewino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2015-08-10 13:41:26
dokument Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewino. 2015-08-10 13:46:57
dokument Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca2015r. w sprawie wydania zgody na wykonanie badań naukowych, których przedmiotem jest głaz narzutowy o obwodzie 15,4 m oznaczony w rejestrze wojewódzkim symbolem 247 (G). 2015-08-10 13:55:14
dokument Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. 2015-08-10 13:58:37
dokument Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za I-sze półrocze 2015r. 2016-05-11 12:58:49
dokument Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-05-11 13:01:17
dokument Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015. 2016-05-11 13:04:02
dokument Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie, gmina Gniewino. 2015-09-16 13:22:47
dokument Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino 2015-09-16 13:27:06
dokument Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Strzebielinko. 2015-09-16 13:31:58
dokument Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 80/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino. 2015-09-16 13:35:08
dokument Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Gniewino. 2015-09-16 13:37:28
dokument Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Program Ochrony Środowiska na terenie Gminy Gniewino na lata 2015-2018. 2015-09-16 13:40:10
dokument Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-05-11 13:06:19
dokument Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2015. 2016-05-11 13:08:32
dokument Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino. 2016-05-11 13:11:27
dokument Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-05-11 13:14:01
dokument Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2015. 2016-05-11 13:16:26
dokument Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2015-11-16 09:19:23
dokument Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tadzino. 2015-11-16 09:25:30
dokument Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gmi ny Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2015-11-16 09:30:42
dokument Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2015-11-16 09:32:16
dokument Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. 2015-11-16 09:33:36
dokument Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Gniewino w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku gospodarczego. 2015-11-16 09:36:20
dokument Uchwała Nr XVI/101/2015 Gminy Gniewino Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku gospodarczego. 2015-11-16 09:41:02
dokument Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Czymanowie. 2015-11-16 09:44:23
dokument Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gniewinie. 2015-11-16 09:57:41
dokument Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewino na lata 2015 -2020. 2015-11-16 10:03:40
dokument Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. w sprawie obchodów Dnia Oświaty w Gminie Gniewino. 2015-11-16 10:08:17
dokument Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-02-26 14:35:39
dokument Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015. 2016-02-26 14:38:39
dokument Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 2015-12-09 12:23:22
dokument Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/158/2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Gniewino. 2015-12-09 12:26:08
dokument Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVIII/126/2011 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej. 2015-12-09 12:27:34
dokument Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Gniewino w 2016 roku. 2015-12-09 12:29:13
dokument Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. 2015-12-09 12:31:01
dokument Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: opłaty miejscowej na terenie Gminy Gniewino. 2015-12-09 12:33:17
dokument Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-12-09 12:40:28
dokument Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo, gmina Gniewino. 2016-01-20 11:35:38
dokument Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Perlino, gmina Gniewino. 2016-01-20 11:37:49
dokument Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2016-01-20 11:41:05
dokument Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu usługowego. 2016-01-20 11:44:11
dokument Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2016-01-20 11:52:24
dokument Uchwała Nr XVII/120/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 na terenie Gminy Gniewino. 2016-01-22 10:55:55
dokument Uchwała Nr XVIII/121/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2025. 2016-02-26 14:42:08
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: Budżetu Gminy Gniewino na 2016 rok. 2016-02-26 14:45:05
dokument Uchwała Nr XVIII/123/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-02-29 11:08:16
dokument Uchwała Nr XVIII/124/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2015. 2016-02-29 11:11:32
dokument Uchwała Nr XVIII/125/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Gniewino w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. 2016-01-22 10:44:35
dokument Uchwała Nr XVIII/126/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXXVII/289/2013 z dnia 22 marca 2013r. zatwierdzającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino. 2016-02-29 11:15:35
dokument Uchwała Nr XVIII/127/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za opróżnianie pojemnika na odpady komunalne. 2016-02-29 11:18:37
dokument Uchwała Nr XVIII/128/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 2016-02-29 11:22:09
dokument Uchwała Nr XVIII/129/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2016-02-29 11:25:55
dokument Uchwała Nr XVIII/130/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 kwietnia 2013r. określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2016-01-22 11:03:40
dokument Uchwała Nr XVIII/131/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie terminu, trybu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-01-22 11:07:43
dokument Uchwała Nr XVIII/132/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewino. 2016-01-22 11:10:44
dokument Uchwała Nr XVIII/133/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016r. 2016-01-22 11:14:00
dokument Uchwała Nr XVIII/134/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu. 2016-01-22 11:15:55
dokument Uchwała Nr XIX/135/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2016-02-26 11:24:31
dokument Uchwała Nr XIX/136/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2015. 2016-02-26 11:26:43
dokument Uchwała Nr XIX137/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia dopłat do utylizacji ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej. 2016-01-22 11:00:02
dokument Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2025. 2016-05-02 12:52:12
dokument Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2016-02-26 10:51:21
dokument Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Słuszewo. 2016-02-26 10:07:00
dokument Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2016-02-26 10:10:10
dokument Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nadole. 2016-02-26 10:12:22
dokument Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Gniewino w gminie Gniewino. 2016-02-26 10:41:41
dokument Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino na 2016r. 2016-02-26 10:43:30
dokument Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniewino na 2016r. 2016-02-26 10:45:17
dokument Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na 2016r. 2016-02-26 10:46:59
dokument Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2025. 2016-05-02 12:41:50
dokument Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2016. 2016-05-02 12:44:06
dokument Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chynowie, gmina Gniewino. 2016-05-02 10:27:56
dokument Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Salino, obręb geodezyjny Salino, gmina Gniewino. 2016-05-02 10:29:40
dokument Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Gniewino w gminie Gniewino. 2016-05-02 10:31:42
dokument Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2016. 2016-05-02 10:34:00
dokument Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2016-05-02 12:14:41
dokument Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2016. 2016-05-02 12:17:21
dokument Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Salinko, gmina Gniewino. 2016-05-02 10:38:38
dokument Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Salino, gmina Gniewino. 2016-05-02 10:41:08
dokument Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, przynależnych do nich pomieszczeń, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu lub jego sprzedaży. 2016-05-02 10:42:50
dokument Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2016-05-02 10:45:32
dokument Uchwała Nr XXII/159/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2016-05-02 10:46:47
dokument Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2016-05-02 10:48:16
dokument Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2016-05-02 10:49:58
dokument Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w zakresie utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy. 2016-05-02 10:51:40
dokument Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie: udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. 2016-05-02 10:53:32
dokument Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego. 2016-05-02 10:54:33
dokument Uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniewino, Strzebielinko i Strzebielinek (sołectwo Gniewino) na lata 2016-2023. 2016-05-02 10:56:13
dokument Uchwała Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzynko, Salino, Salinko, Dębina (sołectwo Mierzynko) na lata 2016-2023. 2016-05-02 10:57:27
dokument Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzyno na lata 2016-2023. 2016-05-02 10:58:27
dokument Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 12.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słuszewo na lata 2016-2023. 2016-05-02 10:59:34
dokument Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2016-05-04 09:27:25
dokument Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2016-05-04 09:32:15
dokument Uchwała Nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Gniewino. 2016-05-04 11:48:13
dokument Uchwała Nr XXIII/172/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi 2016-05-04 11:50:01
dokument Uchwała Nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gniewino do roku 2025. 2016-05-05 12:30:30
dokument Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2016-07-01 12:39:30
dokument Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2016-07-01 12:41:51
dokument Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino. 2016-06-02 09:25:00
dokument Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2016-06-02 09:27:11
dokument Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. 2016-06-02 09:28:53
dokument Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2016-06-02 09:47:01
dokument Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2016-06-02 09:49:06
dokument Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2016-06-02 09:51:27
dokument Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, przynależnych do nich pomieszczeń, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu lub jego sprzedaży. 2016-06-02 09:52:44
dokument Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2016-06-02 10:00:11
dokument Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chynowie na lata 2016-2023. 2016-06-02 10:01:26
dokument Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2015. 2016-07-01 10:46:32
dokument Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2015 2016-07-01 10:42:27
dokument Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2016-07-01 10:48:41
dokument Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2016-07-01 10:50:30
dokument Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerca 2016r. w sprawie: utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gniewino 2016-07-01 10:40:38
dokument Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 na terenie Gminy Gniewino. 2016-07-01 10:37:24
dokument Uchwała Nr XXV/191/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gniewino z 30 października 2015r. w sprawie obchodów Dnia Oświaty w Gminie Gniewino. 2016-07-01 10:39:10
dokument Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za I-sze pólrocze 2016 roku. 2016-11-10 11:28:02
dokument Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2016-11-10 11:34:47
dokument Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2016. 2016-11-10 11:38:19
dokument Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przekazania w 2016 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gniewinie. 2016-09-22 13:42:39
dokument Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino. 2016-09-22 13:44:09
dokument Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino. 2016-09-22 13:45:31
dokument Uchwała Nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Gniewino . 2016-09-22 13:47:41
dokument Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. 2016-09-22 13:48:57
dokument Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Gniewinie. 2016-09-22 13:50:31
dokument Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Perlinie. 2016-09-22 13:38:07
dokument Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2016-09-22 13:39:55
dokument Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Gniewino. 2016-09-22 13:41:12
dokument Uchwała Nr XXVII/204/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 06 września 2016r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gniewino do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo oraz do akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. 2016-11-10 10:30:13
dokument Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2017-01-31 13:42:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/206/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2017-01-31 13:46:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/207/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewino. 2016-11-04 10:26:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/208/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino 2016-11-04 10:28:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bychowie. 2016-11-04 10:32:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/210/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rybnie. 2016-11-04 10:33:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rybnie. 2016-11-04 10:35:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/212/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rybnie. 2016-11-04 10:36:15
dokument Uchwała Nr XXVIII/213/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Słuszewie. 2016-11-04 10:37:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/214/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2016-11-04 10:38:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/215/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2016r. w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Gniewino a miastem Kołomyja na Ukrainie. 2016-11-04 10:40:15
dokument Uchwała Nr XXIX/216/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Gniewinie. 2016-12-30 10:52:13
dokument Uchwała Nr XXIX/217/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Gniewino. 2016-12-30 10:53:23
dokument Uchwała Nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. 2016-12-30 10:54:31
dokument Uchwała Nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i wzorów formularzy deklaracji podatkowych. 2016-12-30 10:55:45
dokument Uchwała Nr XXIX/220/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2016-12-30 10:57:19
dokument Uchwała Nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Kostkowie. 2016-12-30 11:00:45
dokument Uchwała Nr XXIX/222/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino. 2016-12-30 11:02:40
dokument Uchwała Nr XXIX/223/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gniewino na lata 2017-2020. 2016-12-30 11:05:51
dokument Uchwała Nr XXIX/224/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2017-01-31 13:49:39
dokument Uchwała Nr XXIX/225/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2017-01-31 13:53:06
dokument Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gniewino. 2016-12-30 11:08:08
dokument Uchwała Nr XXX/227/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. 2017-01-31 13:54:42
dokument Uchwała Nr XXX/228/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2017-01-31 13:56:23
dokument Uchwała Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. 2017-01-17 13:00:57
dokument Uchwała Nr XXX/230/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino, realizowanego w ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-01-17 13:03:37
dokument Uchwała Nr XXX/231/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-01-17 13:08:39
dokument Uchwała Nr XXXI/232/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2016-2026. 2017-01-31 13:58:16
dokument Uchwała Nr XXXI/233/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2016. 2017-01-31 14:00:26
dokument Uchwała Nr XXXI/234/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-01-31 14:02:10
dokument Uchwała Nr XXXI/235/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: BUDŻETU GMINY GNIEWINO na 2017 rok. 2017-01-17 13:16:05
dokument Uchwała Nr XXXI/236/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino. 2017-01-17 13:19:05
dokument Uchwała Nr XXXI/237/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Gniewino. 2017-01-17 13:22:22
dokument Uchwała Nr XXXI/238/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 2017-01-17 13:26:25
dokument Uchwała Nr XXXI/239/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Gniewino. 2017-01-17 13:28:30
dokument Uchwała Nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2017-01-17 13:31:26
dokument Uchwała Nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pt.: Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim. 2017-01-17 13:36:31
dokument Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewino oraz w sprawie dodatków energetycznych. 2017-01-17 13:40:50
dokument Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Gniewino nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie objęcia uczniów z terenu gminy Gniewino pomocą w zakresie dożywiania. 2017-01-17 13:43:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 2017-03-02 13:48:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 na terenie Gminy Gniewino. 2017-03-02 13:44:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie . 2017-03-02 13:41:25
dokument Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewino. 2017-03-02 13:43:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2017. 2017-03-02 13:50:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 w sprawie: udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. 2017-03-02 13:52:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-03-01 13:19:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-03-01 13:21:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-03-23 10:14:42
dokument Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-03-24 11:32:13
dokument Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. w sprawie utworzenia Gniewińskiej Strefy Inwestycyjnej (GSI). 2017-03-29 11:17:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-03-29 11:20:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-03-29 11:48:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2017-03-29 12:00:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino i komisji stałych Rady Gminy na rok 2017. 2017-06-09 10:24:19
dokument Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację kształcenia specjalnego. 2017-06-09 10:27:14
dokument Uchwała Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-04-07 12:33:20
dokument Uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-04-07 12:57:03
dokument Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. 2017-06-09 10:30:02
dokument Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Gniewino jest organem prowadzącym. 2017-06-09 10:39:19
dokument Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. 2017-06-09 10:43:16
dokument Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-06-09 10:45:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-04-20 09:28:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-04-20 09:23:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów leczenia i leków oraz kosztów opału i dogrzania mieszkania. 2017-06-09 10:54:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Gniewino. 2017-04-26 13:05:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. 2017-06-09 10:55:54
dokument Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kiwetnia 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. 2017-04-26 13:08:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Strzebielinko w gminie Gniewino. 2017-04-26 13:11:33
dokument Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino. 2017-04-26 13:21:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2017-06-09 10:57:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-05-31 14:47:58
dokument Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-05-31 14:49:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przekazania w 2017r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 2017-05-31 14:53:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. 2017-05-31 14:58:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Gniewino. 2017-05-31 15:00:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/280/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Tadzino i Salino. 2017-05-31 15:04:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. 2017-05-31 15:06:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie . 2017-05-31 15:08:01
dokument Uchwała Nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie . 2017-05-31 15:09:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2016. 2017-06-26 11:05:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2016. 2017-06-26 11:08:32
dokument Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-06-26 11:10:35
dokument Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-06-26 11:12:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino. 2017-06-28 10:47:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino. 2017-06-28 10:51:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Salino, obręb geodezyjny Salino, gmina Gniewino. 2017-06-28 10:55:28
dokument Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. 2017-06-28 10:58:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Gniewino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2017-06-28 11:07:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Gniewino. 2017-06-28 11:09:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 2017-06-28 11:13:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-09-08 11:07:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-09-08 11:21:37
dokument Uchwała Nr XXXIX/297/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 391/4, obręb Gniewino, gmina Gniewino. 2017-09-08 10:55:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej - ulicy Ogrodowej w Gniewinie do kategorii gminnych dróg publicznych. 2017-09-08 10:56:38
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 299 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Salinko. 2017-09-08 10:58:07
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 300 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. 2017-09-08 10:59:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 301 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. 2017-09-08 11:00:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 302 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w trybie bezprzetargowym. 2017-09-08 11:05:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 303 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w trybie bezprzetargowym. 2017-09-08 11:08:42
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 304 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-09-08 11:09:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/305/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Gniewino. 2017-09-08 11:12:19
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 306 /2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Rybno. 2017-09-08 11:13:55
dokument Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-09-12 11:51:28
dokument Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-09-12 11:53:02
dokument Uchwała Nr XLI/309/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-10-11 12:30:18
dokument Uchwała Nr XLI/310/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2017-10-11 12:31:56
dokument Uchwała Nr XLI/311/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-10-11 12:55:43
dokument Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. 2017-10-11 12:58:03
dokument Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. 2017-10-11 12:59:17
dokument Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. 2017-10-11 13:01:03
dokument Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w trybie bezprzetargowym. 2017-10-11 13:02:07
dokument Uchwała Nr XLII/316/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. 2017-11-24 11:10:34
dokument Uchwała XLII/317/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2018-02-16 14:02:55
dokument Uchwała Nr XLII/318/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 80/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino. 2017-11-24 11:15:12
dokument Uchwała Nr XLII/319/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino.r. 2017-11-22 11:47:34
dokument Uchwała Nr XLII/320/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Salino w gminie Gniewino. 2017-11-22 08:57:02
dokument Uchwała Nr XLII/321/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. 2017-11-22 08:59:34
dokument Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino. 2017-11-24 11:18:06
dokument Uchwała Nr XLII/323/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chynowie, gmina Gniewino. 2017-11-24 11:20:17
dokument Uchwała Nr XLII/324/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w miejscowości Chynowie. 2017-11-22 11:48:45
dokument Uchwała Nr XLII/325/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w miejscowości Chynowie. 2017-11-22 11:50:41
dokument Uchwała Nr XLII/326/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2017-11-22 11:51:48
dokument Uchwała Nr XLII/327/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Nadole. 2017-11-22 11:53:46
dokument Uchwała Nr XLII/328/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie. 2017-11-22 11:55:21
dokument Uchwała Nr XLII/329/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kostkowie. 2017-11-22 11:46:21
dokument Uchwała Nr XLIII/330/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2107. 2018-01-04 09:17:07
dokument Uchwała Nr XLIII/331/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. 2018-01-04 09:18:53
dokument Uchwała Nr XLIII/332/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-01-04 09:20:29
dokument Uchwała Nr XLIII/333/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Gniewino na 2018 rok. 2018-01-08 15:03:40
dokument Uchwała Nr XLIII/334/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gniewino na lata 2017-2025. 2018-01-09 10:25:21
dokument Uchwała Nr XLIII/335/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2020 w Gminie Gniewino . 2018-01-09 10:31:12
dokument Uchwała Nr XLIII/336/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 2018-01-09 10:33:41
dokument Uchwała Nr XLIII/337/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. 2018-01-09 10:36:06
dokument Uchwała Nr XLIII/338/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czymanowo. 2018-01-09 10:37:37
dokument Uchwała Nr XLIII/339/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. 2018-01-09 10:39:09
dokument Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2018-01-09 10:42:01
dokument Uchwała Nr XLIII/341/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. 2018-01-09 10:44:34
dokument Uchwała Nr XLIV/342/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-01-26 12:00:02
dokument Uchwała Nr XLIV/343/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-01-26 12:01:49
dokument Uchwała Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 na terenie Gminy Gniewino. 2018-01-26 11:55:40
dokument Uchwała Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2018-01-26 11:46:59
dokument Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2018-01-26 11:48:46
dokument Uchwała Nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2018-01-26 11:50:14
dokument Uchwała Nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino i komisji stałych Rady Gminy na rok 2018. 2018-01-26 11:52:02
dokument Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-02-16 13:36:27
dokument Uchwała Nr XLV/350/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-02-16 14:00:08
dokument Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-03-21 11:22:22
dokument Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-03-21 12:28:10
dokument Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 391/4, obręb Gniewino, gmina Gniewino. 2018-03-21 12:48:55
dokument Uchwała Nr XLVI/355/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. 2018-03-21 12:50:55
dokument Uchwała Nr XLVI/356/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2018-03-21 12:52:37
dokument Uchwała Nr XLVI/357/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2018-03-21 12:54:28
dokument Uchwała Nr XLVI/358/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2018-03-21 12:56:16
dokument Uchwała Nr XLVI/359/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2018-03-21 12:58:11
dokument Uchwała Nr XLVI/360/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego w Mierzynie. 2018-03-21 12:59:54
dokument Uchwała Nr XLVI/361/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Gniewinie. 2018-03-21 13:37:19
dokument Uchwała Nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Gniewinie. 2018-03-21 13:38:50
dokument Uchwała Nr XLVI/363/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 rok w sprawie: udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.u 2018-03-21 13:40:07
dokument Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-04-12 14:15:22
dokument Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-04-12 14:17:47
dokument Uchwała Nr XLVII/366/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-04-03 08:08:55
dokument Uchwała Nr XLVII/367/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2018. 2018-07-11 12:14:45
dokument Uchwała Nr XLVIII/368/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmianiająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-05-24 12:57:59
dokument Uchwała Nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-07-11 12:20:18
dokument Uchwała Nr XLVIII/370/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gniewino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-07-11 12:22:56
dokument Uchwała Nr XLIX/371/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-06-08 12:30:40
dokument Uchwała Nr XLIX/372/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-06-08 12:51:12
dokument Uchwała Nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Gniewinie. 2018-06-08 11:49:11
dokument Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2018-06-08 11:47:07
dokument Uchwała Nr XLIX/375/2018 Rady Gminy Gniewino z 25 maja 2018 r. w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 2018-06-08 11:51:59
dokument Uchwała Nr L/376/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 07 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-06-14 09:50:45
dokument Uchwała Nr L/377/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-06-14 09:55:03
dokument Uchwała Nr L/378/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 2018-06-08 13:44:56
dokument Uchwała Nr L/379/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-06-08 13:38:13
dokument Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2017. 2018-07-11 10:40:57
dokument Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2017. 2018-07-11 10:45:00
dokument Uchwała Nr LI/382/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-07-11 10:47:22
dokument Uchwała Nr LI/383/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-07-06 14:27:01
dokument Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. 2018-07-11 10:49:26
dokument Uchwała Nr LI/385/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2018-07-11 10:51:54
dokument Uchwała Nr LI/386/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gniewino maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-07-11 11:14:09
dokument Uchwała Nr LI/387/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie. 2018-07-11 11:18:56
dokument Uchwała Nr LI/388/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2018-07-06 14:33:36
dokument Uchwała Nr LI/389/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino na rzecz Skarbu Państwa - w związku z odwołaniem darowizny. 2018-07-06 14:35:32
dokument Uchwała Nr LI/390/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2018-07-06 14:32:10
dokument Uchwała Nr LII/391/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2018-07-17 12:33:53
dokument Uchwała Nr LII/392/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 2018-07-17 12:40:54
dokument Uchwała Nr LII/393/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-07-17 12:42:52
dokument Uchwała Nr LII/394/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-07-17 12:44:23
dokument Uchwała Nr LIII/395/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-08-29 10:32:40
dokument Uchwała Nr LIII/396/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-08-29 10:39:27
dokument Uchwała Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. 2018-09-21 10:45:19
dokument Uchwała Nr LIV/398/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-09-21 10:47:01
dokument Uchwała Nr LIV/399/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-09-21 10:48:31
dokument Uchwała Nr LIV/400/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego. 2018-09-21 10:49:58
dokument Uchwała Nr LIV/401/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. 2018-09-21 10:52:58
dokument Uchwała Nr LIV/402/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. 2018-09-21 11:08:22
dokument Uchwała Nr LIV/403/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 na terenie Gminy Gniewino. 2018-09-21 11:10:12
dokument Uchwała Nr LV/404/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-09-21 11:37:05
dokument Uchwała Nr LV/405/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-09-21 11:38:26
dokument Uchwała Nr LV/406/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 2018-10-04 11:22:53
dokument Uchwała Nr LV/407/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonym przez Gminę Gniewino w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 2018-10-04 11:27:01
dokument Uchwała Nr LV/408/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Gniewino. 2018-10-04 11:30:17
dokument Uchwała Nr LV/409/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino. 2018-10-04 11:32:33
dokument Uchwała Nr LV/410/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz część obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. 2018-09-21 11:40:38
dokument Uchwała Nr LV/411/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. 2018-09-21 11:42:33
dokument Uchwała Nr LV/412/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2018-09-21 11:44:58
dokument Uchwała Nr LVI/413/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-10-04 10:36:21
dokument Uchwała Nr LVI/414/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. 2018-10-04 10:42:07
dokument Uchwała Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: emisji obligacji. 2018-10-04 10:48:16
dokument Uchwała Nr LVI/416/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gniewino. 2018-10-04 10:38:29
dokument Uchwała Nr LVI/417/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. 2018-10-04 10:49:51
dokument Uchwała Nr LVI/418/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz część obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. 2018-10-04 10:55:37
dokument Uchwała Nr LVI/419/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych. 2018-10-04 10:58:05
dokument Uchwała Nr LVI/420/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. 2018-10-04 11:00:22
dokument Uchwała Nr LVI/421/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2018-10-04 11:13:48
dokument Uchwała Nr LVI/422/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. 2018-10-04 11:14:48
dokument Uchwała Nr LVI/423/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. 2018-10-04 11:15:19
dokument Uchwała Nr LVII/424/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2018-10-26 12:26:56
dokument Uchwała Nr LVII/425/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. 2018-10-26 10:54:51
dokument Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniewino, Strzebielinko i Strzebielinek (sołectwo Gniewino) na lata 2018-2025. 2018-10-26 12:01:14
dokument Uchwała Nr LVII/427/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostkowo na lata 2018-2025. 2018-10-26 12:03:32
dokument Uchwała Nr LVII/428/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisewo i Jęczewo na lata 2018-2025. 2018-10-26 12:04:33
dokument Uchwała Nr LVII/429/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tadzino i Płaczewo (sołectwo Tadzino) na lata 2018-2025. 2018-10-26 12:05:40
dokument Uchwała Nr LVII/430/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzynko, Salino, Salinko, Dębina (sołectwo Mierzynko) na lata 2018-2025. 2018-10-26 12:07:10
dokument Uchwała Nr LVII/431/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rybno. 2018-10-26 12:28:40
dokument Uchwała Nr LVII/432/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu budynków gospodarczych położonych w Płaczewie. 2018-10-26 12:12:40
dokument Uchwała Nr LVII/433/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nadole. 2018-10-26 12:14:47
dokument Uchwała Nr LVII/434/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2018-10-26 12:15:54
dokument Uchwała Nr LVII/435/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w Lisewie- obręb geodezyjny Tadzino. 2018-10-26 12:20:37
dokument Uchwała Nr LVII/436/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w Płaczewie- obręb geodezyjny Tadzino. 2018-10-26 12:23:11
dokument Uchwała Nr LVII/437/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. 2018-10-26 12:24:28
dokument Uchwała Nr LVII/438/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Gniewino ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna. 2018-10-26 12:10:47
dokument Uchwała Nr LVII/439/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - ul. Łąkowej w Gniewinie do kategorii gminnych dróg publicznych. 2018-10-26 12:30:41
dokument Uchwała Nr LVIII/440/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2019-02-05 12:34:59
dokument Uchwała Nr LVIII/441/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. 2019-02-01 13:30:29
dokument Uchwała Nr LVIII/442/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 2019-02-01 13:47:27
dokument Uchwała Nr LVIII/443/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej w Wejherowie na uchwałę Rady Gminy Gniewino z dnia 22 lutego 2017 r. nr XXXIII/248/2017 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2017. 2019-02-01 13:36:15
dokument Uchwała Nr LVIII/444/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej w Wejherowie na uchwałę Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 r. nr XLVII/367/2018 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2018. 2019-02-01 13:39:57
dokument Uchwała Nr LVIII/445/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. 2019-02-01 13:42:46
dokument Uchwała Nr LVIX/446/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Rybno. 2019-02-06 13:33:24