Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postępowanie nr 271.22.2023: Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo - Toliszczek wraz z budowa chodnika. Anna Kankowska 2023-11-28 14:45:18 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki, Inwestycji i Środowiska Dorota Perłowska 2023-11-27 14:54:23 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu pięciu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. Gmina z Energią - Budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino. Anna Kankowska 2023-11-27 13:42:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO-GDP). Anna Kankowska 2023-11-24 14:03:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU). Anna Kankowska 2023-11-24 14:01:02 dodanie dokumentu
Postępowanie 2/2023: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kV w mieniu komunalnym gminy Gniewino. Anna Kankowska 2023-11-24 09:53:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Choczewo o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z zadaniem: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Anna Kankowska 2023-11-23 15:04:40 dodanie dokumentu
Postępowanie nr 271.18.2023: Informacja o udzieleniu zamówienia Anna Kankowska 2023-11-23 10:04:45 dodanie dokumentu
Postępowanie 2/2023: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kV w mieniu komunalnym gminy Gniewino. Anna Kankowska 2023-11-22 12:29:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpłynięciu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa". Anna Kankowska 2023-11-21 09:57:32 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-16 14:58:38 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-16 14:58:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji administracyjnej na prowadzenie badań archeologicznych w Mierzynie, w związku z budową sieci wodociągowej zakończonej hydrantem podziemnym DN80 wraz z przyłączami wodociągowymi, w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej. Anna Kankowska 2023-11-16 14:23:16 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy nieruchomości posiadającego umowę na czas nieokreślony Anna Munch 2023-11-14 08:44:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-14 08:43:09 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-14 08:42:05 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2023-11-13 11:52:40 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie Grzegorz Dziewięcin 2023-11-13 11:46:29 edycja dokumentu
Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2023-11-13 11:46:02 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grzegorz Dziewięcin 2023-11-13 11:45:26 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grzegorz Dziewięcin 2023-11-13 11:44:07 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grzegorz Dziewięcin 2023-11-13 11:43:14 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe dotyczące bieżącej obsługi Cmentarza Komunalnego w Gniewinku w roku 2024. Anna Kankowska 2023-11-13 09:48:05 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewino - sprzęt pożarniczy. Anna Kankowska 2023-11-09 13:25:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewino - obuwie. Anna Kankowska 2023-11-09 13:22:01 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewino - pozostałe wyposażenie strażaka. Anna Kankowska 2023-11-09 13:16:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewino - ubrania. Anna Kankowska 2023-11-09 13:10:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieokreślony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-08 11:19:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nowych dowodach w sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji dla sprawy pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra. Anna Kankowska 2023-11-07 15:11:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Anna Kankowska 2023-11-07 14:19:14 dodanie dokumentu
Postepowanie nr 271.18.2023: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia Anna Kankowska 2023-11-07 13:19:45 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:11:36 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:10:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do 3 lat nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:07:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:06:24 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego złożona 2 listopada 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 13:43:12 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego 29 kwietnia 2022 r., złożona 2 listopada 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 13:41:52 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 22 kwietnia 2022 r., złożona dnia 2 listopada 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 13:40:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 10:41:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zatwierdzające projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany i udziela pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV na dz. nr. 1/156, 1/155, 1/130 i 1/131 obr. Chynowie gm. Gniewino. Anna Kankowska 2023-11-06 09:17:37 dodanie dokumentu