Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komisje (zakładka menu) Katarzyna Thiel 2021-10-15 08:33:08 edycja pozycji menu
Wójt Gminy Gniewino ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Tadzino w gminie Gniewino: - działka geodezyjna nr 125/102 obszaru 559 m2. Anna Kankowska 2021-10-13 10:59:35 edycja dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażeniu opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 6MW w Gniewinie? Anna Kankowska 2021-10-12 10:56:00 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. ? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4,0 MW w Gniewinie, dz. nr 47/12 i 47/13 obręb Gniewino? Anna Kankowska 2021-10-12 10:55:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Anna Munch 2021-10-08 13:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 07 października 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewino w okręgu wyborczym nr 3 Anna Munch 2021-10-08 13:47:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 07 października 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewino w okręgu wyborczym nr 3 Anna Munch 2021-10-08 13:45:36 usunięcie załacznika
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 października 2021r. Anna Munch 2021-10-08 12:12:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 07 października 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewino w okręgu wyborczym nr 3 Anna Munch 2021-10-08 12:11:13 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 października 2021r. Anna Munch 2021-10-08 12:09:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 07 października 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewino w okręgu wyborczym nr 3 Anna Munch 2021-10-08 12:08:09 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 38/152 o pow. do 20,0 m2 położonej w obrębie Czymanowo. Anna Kankowska 2021-10-07 09:11:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 324/1 w obrębie Gniewino, o łącznej powierzchni do 5,0 m2. Anna Kankowska 2021-10-07 09:09:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 92/4 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Rybno. Anna Kankowska 2021-10-07 09:07:53 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - części działki nr 162 o pow. do 50,0 m2 położonych w obrębie Mierzyno. Anna Kankowska 2021-10-07 09:06:03 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym: - działka ewidencyjna nr 369/20 w obrębie geodezyjnym Gniewino o powierzchni 476 m2. Anna Kankowska 2021-10-05 11:25:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gniewinie na terenie kilku działek. Anna Kankowska 2021-10-05 08:31:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w Bychowie, gm. Gniewino. Anna Kankowska 2021-10-05 08:28:57 dodanie dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gniewino w gminie Gniewino, stanowiących własność Gminy Gniewino: - działka nr 330/13 obszaru 1.107 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino przy ul. Słonecznej. Anna Kankowska 2021-10-01 13:12:38 dodanie dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chynowie w gminie Gniewino, stanowiącej własność Gminy Gniewino: - lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 60,40 m2 znajdujący się w budynku nr 3A w miejscowości Chynowie. Do lokalu przynależy udział 52/100 części w nieruchomości wspólnej oraz udział 52/100 części działki nr 42/4 w obrębie Chynowie obszaru 350 m2 Anna Kankowska 2021-10-01 13:11:33 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 155/2021 Komisarza Wyborczego w Słupsku I Anna Munch 2021-10-01 10:38:52 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 155/2021 Komisarza Wyborczego w Słupsku I Anna Munch 2021-10-01 10:35:56 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gniewino na okres 3 lat. Anna Kankowska 2021-09-24 09:52:58 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2021 rok - aktualizacja. Anna Kankowska 2021-09-22 15:34:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony 3 lat: - Działka nr 53 obszaru 600 m2 położona w obrębie geodezyjnym Bychowo. Anna Kankowska 2021-09-22 08:39:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - części działki nr 125/25 o powierzchni do 20,0 m2 położonej w obrębie Tadzino, - części działki nr 125/54 i działki 125/70 o powierzchni do 20,0 m2 położonej w obrębie Tadzino. Anna Kankowska 2021-09-21 09:46:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 386/44 w obrębie Gniewino o powierzchni do 5,0 m2. Anna Kankowska 2021-09-17 09:32:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino: - garaż nr 15 o pow. użytkowej 16,32 m2 zlokalizowany w budynku mieszczącym 17 boksów garażowych w zabudowie szeregowej przy ul. Nowej w miejscowości Gniewino ? wraz z udziałem 64/10.000 części w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 64/10.000 części działki nr 385/1 w obrębie geodezyjnym Gniewino obszaru 8000 m2. Anna Kankowska 2021-09-14 09:41:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 301 w obrębie Gniewino. Anna Kankowska 2021-09-07 14:55:33 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Tadzino w gminie Gniewino: - działka geodezyjna nr 125/102 obszaru 559 m2. Anna Kankowska 2021-09-07 11:10:16 dodanie dokumentu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2021-09-06 12:35:22 edycja pozycji menu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 57/34 o powierzchni do 10,0 m2 położonej w obrębie Salinko, - część działki nr 205/1 o powierzchni do 10,0 m2 położonej w obrębie Salino. Anna Kankowska 2021-09-03 12:02:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Toliszczek , gm. Gniewino z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości." Anna Kankowska 2021-09-03 11:56:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Anna Kankowska 2021-08-24 15:12:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy ? lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 6 w miejscowości Jęczewo Anna Munch 2021-08-20 15:07:19 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy ? lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 6 w miejscowości Jęczewo Anna Munch 2021-08-20 15:05:20 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy ? lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 6 w miejscowości Jęczewo Anna Munch 2021-08-20 15:02:50 dodanie dokumentu
Referaty Urzędu Gminy Anna Munch 2021-08-20 09:57:51 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Gniewino Anna Munch 2021-08-20 09:55:00 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Gniewino Anna Munch 2021-08-20 09:53:52 edycja dokumentu