Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą". Anna Kankowska 2024-04-19 11:17:13 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zawiadamia o wszczętym postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno - inżynierski dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino (LK 230 odc. 3 Kostkowo - Choczewo). Anna Kankowska 2024-04-19 11:10:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że postepowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa - wariant 1 nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Anna Kankowska 2024-04-19 10:54:51 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-17 16:11:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-17 16:09:52 dodanie dokumentu
Postępowanie nr 271.05.2024: Wykaszanie terenów zielonych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gniewino w roku 2024. Anna Kankowska 2024-04-17 15:50:33 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat część działki nr 69/7 o powierzchni 300m2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-17 14:48:53 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat część działki nr 45/3 o powierzchni 200m2 położonej w obrębie geodezyjnym Nadole. Anna Kankowska 2024-04-17 14:47:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2024-04-17 10:05:28 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino - CHYNOWIE Anna Munch 2024-04-16 09:26:45 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino - CHYNOWIE Anna Munch 2024-04-16 09:26:20 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-16 09:07:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dot. legalizacji budynku gospodarczo-garażowego na terenie działki nr 221/6, obręb Dąbrówka. Anna Kankowska 2024-04-16 07:32:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dotyczące decyzji o warunkach zabudowy (zakładka menu) Anna Kankowska 2024-04-15 14:57:21 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na ternie Gminy Gniewino na lata 2020-2024, realizowanego w roku 2024" Grzegorz Dziewięcin 2024-04-15 14:47:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. Anna Kankowska 2024-04-15 14:12:50 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym- Centrum Usług Wspólnych Dorota Perłowska 2024-04-15 14:04:14 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym- Centrum Usług Wspólnych Dorota Perłowska 2024-04-15 14:03:42 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-12 11:49:13 dodanie dokumentu
Informacja o udzieleniu zamówienia . Anna Kankowska 2024-04-12 09:11:09 dodanie dokumentu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU). Anna Kankowska 2024-04-11 11:59:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-04-11 08:24:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-04-11 08:24:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-10 08:54:33 dodanie dokumentu
Wyniki naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Działanie 5.1 "lnnowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)" ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Kankowska 2024-04-05 14:17:00 dodanie dokumentu
Postępowanie nr 271.08.2024: Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Gniewino. Anna Kankowska 2024-04-05 14:14:57 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 208/213/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-04-05 11:48:02 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 208/187/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-04-04 13:31:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Wieży Widokowej Kaszubskie Oko o pow. użytkowej znajdujących się tam pomieszczeń 230,40 m2 położonej w obrębie Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-04 12:56:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Pływalni Krytej w Gniewinie. Anna Kankowska 2024-04-04 12:56:06 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Pływalni Krytej w Gniewinie. Anna Kankowska 2024-04-04 12:55:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy 1,0 m2 powierzchni użytkowej na tarasie widokowym w obiekcie Wieży Widokowej Kaszubskie Oko o pow. użytkowej znajdujących się tam pomieszczeń 230,40 m2 położonej w obrębie Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-04 12:54:52 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy 1,0 m2 powierzchni użytkowej na tarasie widokowym w obiekcie Wieży Widokowej Kaszubskie Oko o pow. użytkowej znajdujących się tam pomieszczeń 230,40 m2 położonej w obrębie Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-04 12:54:36 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy: część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Wieży Widokowej Kaszubskie Oko o pow. użytkowej znajdujących się tam pomieszczeń 230,40 m2 położonej w obrębie Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-04 12:54:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy: część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Wieży Widokowej Kaszubskie Oko o pow. użytkowej znajdujących się tam pomieszczeń 230,40 m2 położonej w obrębie Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-04 12:53:52 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy: część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Wieży Widokowej Kaszubskie Oko o pow. użytkowej znajdujących się tam pomieszczeń 230,40 m2 położonej w obrębie Strzebielinko. Anna Kankowska 2024-04-04 12:53:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-03 10:36:17 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do lat 3 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-04-03 10:32:24 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Dorota Perłowska 2024-03-29 11:27:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Działanie 5.1 "lnnowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)" ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Dziewięcin 2024-03-28 12:47:07 edycja dokumentu