Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stałe Komisje Rady Gminy Gniewino w kadencji 2014-2018. Anna Munch 2023-06-01 11:45:24 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Gniewino, Kadencja 2018-2023 Anna Munch 2023-06-01 11:38:29 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-05-31 14:04:47 dodanie dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2023-05-30 14:10:30 edycja dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2023-05-30 12:58:46 edycja dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2023-05-30 12:06:05 dodanie dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Grzegorz Dziewięcin 2023-05-30 11:54:16 edycja dokumentu
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewino. Anna Kankowska 2023-05-26 09:55:41 edycja dokumentu
Postanowienie nr 114/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gniewino do stanu faktycznego Grzegorz Dziewięcin 2023-05-25 08:58:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 KM wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116 obręb 0016 Tadzino, gmina Gniewino. Anna Kankowska 2023-05-24 13:21:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Gniewino 3" o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działek 109/1, 283, 287, 297, 298, 300/2 w obrębie Gniewino, gm. Gniewino. Anna Kankowska 2023-05-24 13:09:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Słuszewo" o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na działce o nr. ew. 114, 116, 119/14, 119/19, 119/20 i 119/21 w obrębie Słuszewo, gm. Gniewino. Anna Kankowska 2023-05-24 13:05:46 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na na czas oznaczony 10 lat ? niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-05-24 12:31:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-05-24 12:26:05 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-05-24 12:25:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu produkcji kabli - etap II - dz. nr. 82/26, 82/29 obręb Strzebielinko, gm. Gniewino. Anna Kankowska 2023-05-24 12:12:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Tadzino" o mocy do 78 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na działce nr. 105/51 w obrębie Tadzino, w gminie Gniewino. Anna Kankowska 2023-05-24 11:21:38 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu w Gniewinie Dorota Perłowska 2023-05-24 10:50:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do dystrybucji i magazynowania produktów naftowych i substancji w ramach projektowanej stacji paliw na dz. nr 134/4 przy ul. Wejherowskiej w Rybnie. Anna Kankowska 2023-05-24 10:39:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym kompleksowej pełnej obsługi technicznej w wydarzeniu pn. "Dni Gminy Gniewino 2023". Anna Kankowska 2023-05-24 09:04:10 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym organizacji wydarzenia masowego pn. "Dni Gminy Gniewino 2023". Anna Kankowska 2023-05-24 08:51:49 dodanie dokumentu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2023-05-19 11:32:54 edycja pozycji menu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn-15/0,4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV na terenie działek nr 70/1 oraz 222, w obrębie Strzebielinko, gmina Gniewino. Anna Munch 2023-05-19 10:16:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2023-05-19 09:16:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej pełnej obsługi technicznej wydarzenia pn. "Dni Gminy Gniewino 2023". Anna Kankowska 2023-05-15 14:41:48 dodanie dokumentu
Kontakt Grzegorz Dziewięcin 2023-05-15 10:02:58 edycja dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Grzegorz Dziewięcin 2023-05-15 10:01:46 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie Grzegorz Dziewięcin 2023-05-15 09:10:54 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie Grzegorz Dziewięcin 2023-05-15 09:10:39 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2023-05-15 09:08:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Anna Kankowska 2023-05-11 15:07:09 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 155/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gniewino na stałe obwody głosowania Grzegorz Dziewięcin 2023-05-11 13:25:15 dodanie dokumentu
Okręgi wyborcze i obwody głosowania (zakładka menu) Grzegorz Dziewięcin 2023-05-11 13:22:28 dodanie pozycji menu
Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji wydarzenia masowego pn. "Dni Gminy Gniewino 2023". Anna Kankowska 2023-05-10 13:39:45 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-05-10 12:31:16 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino: Anna Munch 2023-05-09 11:57:43 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Anna Munch 2023-04-28 15:31:15 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Anna Munch 2023-04-28 15:30:58 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Anna Munch 2023-04-28 15:29:23 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Anna Munch 2023-04-28 15:24:39 dodanie dokumentu