Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przewóz uczniów niepełnosprawnych Danuta Gacek 2021-07-26 15:12:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Rybnie gmina Gniewino. Anna Kankowska 2021-07-26 10:27:01 dodanie dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewino: ? Działka geodezyjna nr 369/31 obszaru 1.682 m2 Anna Kankowska 2021-07-22 13:56:43 dodanie dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gniewino w gminie Gniewino, stanowiących własność Gminy Gniewino: 1) działka nr 330/13 obszaru 1.107 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino przy ul. Słonecznej. Anna Kankowska 2021-07-22 13:55:50 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do lat 3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: - obiekt Krytej Pływalni o pow. zabudowy 1.328 m2 przy ul. Szkolnej 1A w Gniewinie ? zlokalizowany na działce nr 377/16 w Gniewinie obszaru 3.473 m2 Anna Kankowska 2021-07-22 13:49:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: - obiekt restauracji ?Trzy Korony? o pow. zabudowy 650 m2 zlokalizowany przy ul. Sportowej 8, na działce nr 344/5 w Gniewinie Anna Kankowska 2021-07-22 13:48:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat 3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: - Zabudowane działki o nr 69/6, 69/7, 69/8 o łącznej powierzchni 42.400 m2 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. Anna Kankowska 2021-07-22 13:47:42 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na na czas określony do lat 3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino: a) obiekt Stadionu Gminnego ?Arena Mistrzów? wraz z zapleczem towarzyszącym ? zlokalizowany na działkach nr 344/6 i 342 łącznego obszaru 30.500 m2 , b) obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej o powierzchni użytkowej 1.869,48 m2 wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. Anna Kankowska 2021-07-22 13:44:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 304/32 obszaru 0,4620 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 205/1 obszaru 0,3418 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Salino, - część działki nr 57/34 obszaru 0,1748 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Salinko, - część działki nr 38 obszaru 0,1900 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo. Anna Kankowska 2021-07-20 12:00:41 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie Anna Munch 2021-07-19 14:01:40 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie Anna Munch 2021-07-19 13:59:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Gniewino. Anna Kankowska 2021-07-14 11:43:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Rybnie gmina Gniewino nr. działki 130/4 na rzecz spadkobierców. Anna Kankowska 2021-07-12 14:44:20 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych , dla udokumentowania zasobów wód podziemnych, ujęcia wody podziemnej w miejscowości Salinko dz. nr 57/40. Anna Kankowska 2021-07-12 10:17:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie. Wójt Gminy Gniewino zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Anna Munch 2021-07-09 12:33:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie. Wójt Gminy Gniewino zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Anna Munch 2021-07-09 12:32:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie. Wójt Gminy Gniewino zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Anna Munch 2021-07-09 12:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Gniewino z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewino w ramach projektu ?ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE? oraz określenia terminu naboru wniosków Anna Munch 2021-07-05 12:17:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Gniewino z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wytycznych tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego w Gminie Gniewino Anna Munch 2021-07-05 11:57:10 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Gniewino zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Gminy w Gniewinie, Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewino i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy". Anna Kankowska 2021-07-02 11:12:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie. Anna Kankowska 2021-06-30 12:22:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego POLINORD Kartoszyno ul. Spokojna 3, gm. Krokowa dz. nr. 199/64, 199/65, 199/66, 199/185, obr. 06 Kartoszyno". Anna Kankowska 2021-06-29 10:05:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Chynowie w gminie Gniewino, stanowiących własność Gminy Gniewino: 1.Nieruchomość łącznego obszaru 1.594 m2, stanowiąca działki o nr: 17/14 o pow. 534 m2, 17/15 o pow. 531 m2, 17/16 o pow. 529 m2 w obrębie Chynowie, 2.Nieruchomość łącznego obszaru 1.074 m2, stanowiąca działki o nr: 17/11 o pow. 541 m2 oraz 17/12 o pow. 533 m2 w obrębie Chynowie. Anna Kankowska 2021-06-28 11:19:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino: - działka nr 125/102 położona w obrębie geodezyjnym Tadzino obszaru 559 m2. Anna Kankowska 2021-06-28 11:15:55 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy: - Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6 przy ul. Nowej w miejscowości Gniewino o powierzchni użytkowej 34,85 m2, wraz z udziałem 157/10.000 części działki nr 385/1 obszaru 8.000 m2 w obrębie geodezyjnym Gniewino. Anna Kankowska 2021-06-28 11:15:00 dodanie dokumentu
Od 23 czerwca br. rachmistrze spisowi ruszają w teren. Anna Kankowska 2021-06-22 11:44:06 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Gniewino za rok 2020 Anna Munch 2021-06-18 12:51:47 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Gniewino za rok 2020 Anna Munch 2021-06-18 12:50:37 dodanie dokumentu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2021-06-17 10:59:38 edycja pozycji menu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2021-06-17 10:57:31 edycja pozycji menu
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Anna Kankowska 2021-06-15 14:37:19 edycja dokumentu
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Anna Kankowska 2021-06-15 14:36:15 edycja dokumentu
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Anna Kankowska 2021-06-15 14:35:34 edycja dokumentu
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Anna Kankowska 2021-06-15 14:29:43 edycja dokumentu
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Anna Kankowska 2021-06-15 09:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino Anna Munch 2021-06-11 08:15:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino Anna Munch 2021-06-11 08:14:15 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do lat 3: - działka nr 136/3 o powierzchni 1.545 m2 położona w obrębie geodezyjnym Rybno. Anna Kankowska 2021-06-09 10:36:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Gniewino składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. Anna Munch 2021-06-08 15:10:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Gniewino składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Anna Munch 2021-06-08 15:08:36 dodanie dokumentu