Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kostkowo oraz części obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. 2018-12-13 14:09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. 2018-12-13 14:01:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 część II, zadanie nr 9 Uparte Bagno, polegającej na budowie grobli ziemnej na terenie Nadleśnictwa Choczewo na terenie części działek nr 221/19 i nr 232/1, obręb Dąbrówka, gmina Gniewino. 2018-12-12 12:19:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 część II, zadanie nr 10 Bystra woda, polegającej na budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na działce nr 168/2, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. 2018-12-12 12:16:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 część II, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie, polegającej na budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na części działki nr 222, obręb Łęczyn Dolny, gmina Gniewino. 2018-12-12 12:13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Salino w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-11-09 13:38:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. 2018-09-14 10:03:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. 2018-09-14 10:01:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. 2018-09-14 10:00:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN90 z miejscowości Słuszewo do miejscowości Chynowie. 2018-09-11 09:03:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 79/1, 82/9, 82/33 i 82/34 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. 2018-08-20 11:57:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa DN90, PE z miejscowości Słuszewo do miejscowości Chynowie na terenie działek nr 126, 128, 130, 135, 107, 137, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. 2018-07-20 15:24:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-07-13 13:34:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wewnętrznej oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 8/1, 45/29, 49, 50/1, 51/1, w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino. 2018-07-10 11:55:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 79/1, 82/34, 82/33, 82/9 obr. Strzebielinko, gmina Gniewino. 2018-06-22 09:21:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Czymanowo w gminie Gniewino wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2018-06-15 13:18:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wewnętrznej oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 45/29, 49, 8/1, 50/1, 51/1, obręb Tadzino, gmina Gniewino. 2018-05-14 13:38:37
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w spr. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, odcinek Słuszewo II na działkach nr 122, 127, 126 obr. Słuszewo, gmina Gniewino. 2018-04-10 12:18:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewino, obręb Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-03-21 13:43:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika w pasie drogowym na terenie działek nr 125/27, 125/44, 125/47, 129, 132, 125/37 Lisewo w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino. 2018-02-16 11:16:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika na terenie działek nr 125,27, 125/44, 125/47, 129, 132, 125/37, obręb Tadzino, gmina Gniewino. 2018-01-17 14:15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 391/4, obręb Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-01-15 13:59:37