Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Urządzenie wodne (studnia głębinowa) służące do ujmowania wód podziemnych dla Gospodarstwa Rybackiego w Perlinie dz. nr 228 obręb Perlino (0010), gm. Gniewino. 2018-12-03 08:36:05
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 17,35 MWp zlokalizowanej w Tadzinie, dz. nr 105/51, obręb Tadzino, gm. Gniewino. 2018-10-31 14:32:43
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji dla inwestycji pod nazwą Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Część II, zadania: zadanie nr 8 Jar, zadanie nr 9 Uparte bagno, zadanie nr 10 Bystra woda, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie. 2018-10-12 12:10:09
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki - Lublewo - Choczewo - Choczewsko - Przebendowo - Słajkowo w gminie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją elektroenergetyczną 30/110 kV). 2018-10-08 11:39:58
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107012G Jęczewo-Lisewo wraz z budową chodnika, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2018-10-01 14:51:52
dokument Zawiadomienie dla stron o wycofaniu wniosku Nadleśnictwa Choczewo o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Część II, zadania: zadanie nr 8 Jar, zadanie nr 9 Uparte bagno, zadanie nr 10 Bystra woda, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie. 2018-09-28 13:46:45
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107021G ul. Lipowa w Perlinie stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2018-09-14 13:28:45
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107012G Jęczewo-Lisewo wraz z budową chodnika, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2018-08-27 14:55:08
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Rybnego Libru SEA wraz z częścią biurowo socjalną i infrastrukturą techniczną na dz. nr 82/27, 82/28 obręb Strzebielinko, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 25.09.2018r. 2018-08-24 12:54:33
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107021G ul. Lipowa w Perlinie stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2018-08-01 14:32:16
dokument Informacja i obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-06-28 12:35:42
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w spr. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w m. Rybno i Strzebielinko. 2018-06-11 12:55:59
dokument Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obr. Gminy Gniewino na okres trzech lat. 2018-05-25 11:22:56
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. 2018-04-20 11:50:23
dokument Obwieszczenie -decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. 2018-04-03 11:00:36
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o wyrażenie opinii dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 107012 G Jęczewo Lisewo wraz z budową chodnika. 2018-03-27 09:42:28
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107021G ul. Lipowa w Perlinie. 2018-03-15 10:08:12
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem RGIS. 6220. 1. 2018 WA, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt.: Urządzenie wodne (studnia głębinowa ) służące do ujmowania wód podziemnych dla Gospodarstwa Rybackiego w Perlinie, działka 228, obręb Perlino (0010). 2018-03-12 12:07:44
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji ekologicznych pod nazwą Zielone Czeki Ekologiczne. 2018-03-09 13:47:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno-geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. 2018-03-06 12:22:48
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w spr. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Traktu Pieszego- Mola na J. ŻARNOWIECKIM W Nadolu, gm. Gniewino na dz. Nr 293/46, 45/3, 293/45 obręb Nadole. Termin wywieszenia od 09.02.2018r do 23.02.2018r 2018-02-09 14:37:59