Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zatwierdzające projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany i udziela pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV na dz. nr. 1/156, 1/155, 1/130 i 1/131 obr. Chynowie gm. Gniewino. 2023-11-06 09:17:37
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-07-27 10:58:30
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino. 2023-07-07 08:14:32
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. 2023-07-07 08:14:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. 2023-07-07 08:13:46
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Gniewino - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2023-06-09 08:49:53
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino, 2023-06-09 08:45:54
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn-15/0,4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV na terenie działek nr 70/1 oraz 222, w obrębie Strzebielinko, gmina Gniewino. 2023-05-19 10:16:03
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn-15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4 kV na terenie działek nr 70/1 i nr 222, obręb Strzebielinko, gmina Gniewino. 2023-04-21 14:21:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-04-21 09:34:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2023-04-21 09:33:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2023-04-21 09:32:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-03-27 11:40:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-03-27 11:34:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-03-27 11:29:53