Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie gminy Gniewino w 2022 r. 2021-12-23 13:47:40
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Gniewino. 2021-11-23 10:16:19
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-11-16 15:59:12
dokument Informacja na temat jakości wody. Zgodnie z informacją otrzymaną z akredytowanego laboratorium, jakość wody basenowej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 2021-11-09 15:20:22
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 października 2021r. 2021-10-08 12:09:28
dokument Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 07 października 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewino w okręgu wyborczym nr 3 2021-10-08 12:08:09
dokument Postanowienie Nr 155/2021 Komisarza Wyborczego w Słupsku I 2021-10-01 10:35:56
dokument Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gniewino na okres 3 lat. 2021-09-24 09:52:58
dokument Urząd Gminy Gniewino zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Gminy w Gniewinie, Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewino i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy". 2021-07-02 11:12:17
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje iż, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. 2021-04-29 11:21:01
dokument Urząd Skarbowy w Wejherowie. Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl 2021-04-14 09:25:07
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021-03-29 13:14:50
dokument Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży niżej wymienioną niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Gniewino: - Działka nr 369/31 obszaru 1.682 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino - dokument stracił ważność 2021-03-03 10:57:17
dokument W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kostkowo w gminie Gniewino, stanowiącej własność Gminy Gniewino: - działka geodezyjna nr 105/7 obszaru 507 m2 - dokument stracił ważność 2021-03-03 10:55:07
dokument W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Salinko w gminie Gniewino, stanowiącej wlasność Gminy Gniewino: - działka geodezyjna nr 25/6 obszaru 2.288 m2 - dokument stracił ważność 2021-03-03 10:53:59
dokument Wójt Gminy Gniewino ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Gniewino samochodu specjalnego (pożarniczy) MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny GWE 08VL - dokument stracił ważność 2021-03-02 14:09:25
dokument Wójt Gminy Gniewino ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Gniewino samochodu specjalnego (pożarniczy) MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny GWE 08VL - dokument stracił ważność 2021-02-15 08:42:10
dokument Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro dotyczące obrębu geodezyjnego Tadzino. - dokument stracił ważność 2021-02-03 14:07:14
dokument Wójt Gminy Gniewino ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Gniewino samochodu specjalnego (pożarniczy) MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny GWE 08VL. 2021-01-14 12:10:28
dokument Komunikat w sprawie przyjmowania Interesantów w Urzędzie Gminy w Gniewinie 2021-01-12 14:15:18