Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-11-03 14:44:55
dokument Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2023 2023-07-24 08:45:27
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do dokonania przeglądu i oceny zgłoszonych uczestników Gminnego Konkursu Estetyzacyjnego "Jak Cię widzą tak Cię piszą" w roku 2023 2023-07-14 10:35:07
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gniewino 2023-07-14 10:33:38
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino 2023-07-14 10:31:59
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-07-14 10:30:34
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie 2023-07-14 10:29:20
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-07-14 10:27:27
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie 2023-07-14 10:26:00
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie 2023-07-14 10:22:17
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-07-14 10:19:39
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-07-14 10:18:34
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino 2023-07-14 10:16:44
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gniewino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Biblioteka za rok 2022 2023-07-12 08:17:31
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniewino w 2023 roku 2023-04-03 15:15:43
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Tadzino w sprawie zmiany statutu sołectwa Tadzino 2023-04-03 14:29:54
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Rybno w sprawie zmiany statutu sołectwa Rybno 2023-04-03 14:28:24
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Perlino w sprawie zmiany statutu sołectwa Perlino 2023-04-03 14:27:39
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nadole w sprawie zmiany statutu sołectwa Nadole 2023-04-03 14:26:48
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mierzyno w sprawie zmiany statutu sołectwa Mierzyno 2023-04-03 14:25:59
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mierzynko w sprawie zmiany statutu sołectwa Mierzynko 2023-04-03 14:25:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Lisewo w sprawie zmiany statutu sołectwa Lisewo 2023-04-03 14:24:12
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Kostkowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Kostkowo 2023-04-03 14:21:15
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gniewino w sprawie zmiany statutu sołectwa Gniewino 2023-04-03 14:20:34
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Czymanowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Czymanowo 2023-04-03 14:19:46
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Chynowie w sprawie zmiany statutu sołectwa Chynowie 2023-04-03 14:18:49
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Bychowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Bychowo 2023-04-03 13:52:44
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-03-29 08:36:00
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-03-28 11:14:50
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok 2023-02-06 08:45:32
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkól podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnieiwno 2023-01-31 10:16:46
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących obiekty turystyczne i sportowe 2023-01-31 10:13:08
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie określenia ceny zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych od Gminy Gniewino 2023-01-31 10:09:23
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2023 r. 2023-01-26 13:53:58