Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107012G Jęczewo-Lisewo wraz z budową chodnika. 2017-12-28 17:39:38
dokument Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: ?Budowa farmy fotowoltanicznej na dz. nr 42/3, 42/4, 31/5 z możliwością budowy magazynu energii, obręb Strzebielinko, gm. Gniewino, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości? 2017-08-21 12:23:29
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ?Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. 2017-08-16 11:58:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa linii technologicznej do produkcji komponentu rybnego do innowacyjnej karmy dla ryb w istniejących budynkach produkcyjnych na działce nr 293/34 obręb Nadole w Kartoszynie i na działce nr 82/19 obręb Strzebielinko, gm. Gniewino, na wniosek strony: inwestora, Agro-Fish Sp. z o.o. ul. Żarnowiecka 2, Kartoszyno, 84-110 Krokowa. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 10.09.2017r. 2017-08-10 13:57:48
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanym postanowieniu umarzającym postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 4,0MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Chynowie, gm. Gniewino wraz z kablami sterowania, linią SN, kablami telekomunikacyjnymi, drogami wewnętrznymi, placami montazowymi oraz urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 1/87, 4/2, 6/2 obręb Chynowie, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia dla stron upływa w dniu 22.08.2017r. 2017-08-07 11:22:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanym przez Wójta Gminy Gniewino postanowieniu odstępującym od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko.Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 19.07.2017r. 2017-07-12 12:47:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanym postanowieniu odwieszającym wszczęte na wniosek Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250-Gniewino z dnia 06.12.201r. postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 19.07.2017r. 2017-07-12 10:52:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanym postanowieniu zwieszenia wszczętego na wniosek Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250-Gniewino z dnia 06.12.201r. postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 11.04.2017r. 2017-03-27 14:21:40
dokument Obwieszczenie i informacja Wójta Gminy Gniewino, o wydaniu decyzji odmawiającej dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 4,0MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Chynowie, gm. Gniewino wraz z kablami sterowania, linią SN, kablami telekomunikacyjnymi, drogami wewnętrznymi, placami montazowymi oraz urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 1/87, 4/2, 6/2 obręb Chynowie, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia dla stron upływa w dniu 01.04.2017r. Termin wywieszenia informacji dla społeczeństwa upływa w dniu 18.04.2017r. 2017-03-17 15:03:45
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanym postanowieniu nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.715.2016.MM.WR.7 z dnia 15.03.2017r wyrażając opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 01.04.2017r. 2017-03-17 15:02:09
dokument Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na sprostowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska utrzymujące w mocy postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki-Lublewo-Choczewo-Choczewko- Przebendowo Słajkowo w gminie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszą. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 22.03.2017r. 2017-03-08 10:34:03
dokument Informacja o wydanej decyzji środowiskowej w sprawie uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa strzelnicy sportowo rekreacyjnej we wsi Lisewo, na dz. 173, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 07.04.2017r. 2017-03-06 12:44:58
dokument Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku biurowego na dz. nr 286 obr. Czymanowo w Czymanowie, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 31.03.2017r. 2017-03-01 09:46:21
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie informacji o przystąpieniu do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa 16.03.2017r. 2017-02-21 10:29:55
dokument Informacja o wydanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia pt.: Budowa strzelnicy sportowo rekreacyjnej we wsi Lisewo , na dz. 173, gmina Gniewino. 2017-01-19 12:52:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 116 obręb Tadzino, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 05.02.2017r. 2017-01-04 14:47:02