Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. Gniewino II, na terenie działek nr re. 20/2, 21/2 i 23 o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania?. 2022-10-13 13:54:52
dokument Decyzja Wójta Gminy Gniewino o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW na dz. nr. 1 i2 obręb Toliszczek, gm. Gniewino". 2022-10-03 07:57:47
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa siłowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 239, obręb Rybno gm. Gniewino. 2022-08-16 14:55:12
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2022-08-04 11:26:34
dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Wydobywanie kopaliny ? piasku ze żwirem ? ze złoża ?Jęczewo II? na działce nr 115/49 obręb Tadzino, gmina Gniewino?. 2022-05-23 14:57:58
dokument Zawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. GNIEWINO II, na terenie działek nr ew. 20/2, 21/2 i 23 o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania?. 2022-04-28 10:17:33
dokument Decyzja Wójta Gminy Gniewino o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14MW w Czymanowie?. 2022-04-28 09:48:44
dokument Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW w Czymanowie. 2022-04-19 11:31:56
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości zapoznania się ze sprawą i wniesienia uwag lub wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gniewino o mocy do 45 MW dz. nr 255/4, obręb Gniewino? 2022-03-22 15:06:07
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ? piasku ze żwirem ? ze złoża ?Jęczewo II na działce nr 115/49 obręb Tadzino, gmina Gniewino dla inwestora Arka Bud Sp. z o.o. 2022-03-04 14:51:26
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości zapoznania się stron postępowania z materiałem i wniesienia uwag w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działkach nr 1 i 2, obr. Toliszczek, gm. Gniewino. 2022-03-03 13:16:51
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na dz. nr 1 i 2 obr. Toliszczek gm. Gniewino. 2022-03-03 13:16:00