Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 13,99 MW w Czymanowie. 2020-10-09 14:46:24
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 500MW realizowanej w granicach dz. nr 103/17 obręb Tadzino (woj. pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem. 2020-09-22 12:37:27
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 150 MW realizowanej w granicach działki nr 103/17 obręb Tadzino (woj. pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, na dz. nr 103/17, do czasu przedłożenia roportu. 2020-07-10 12:31:18
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo -Toliszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia. 2020-07-10 12:29:06
dokument Postanowienie Wójta Gminy Gniewino o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 150 MW realizowanej w granicach działki nr 103/17 obręb Tadzino (woj. pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, na dz. nr 103/17 wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś. 2020-06-30 08:48:47
dokument Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Czymanowo. 2020-06-29 08:58:52
dokument Decyzja Wójta Gminy Gniewino o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Czymanowo. 2020-06-23 12:11:31
dokument Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej 107020G na odcinku Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia. 2020-05-22 10:10:18
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia. 2020-05-21 11:52:16
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażeniu opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 150 MW realizowanej w granicach działki nr 103/17 obręb Tadzino (woj. Pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, na działce nr 103/17 obręb 0016 Tadzino (woj. Pomorskie, gm. Gniewino). 2020-05-21 11:48:59
dokument Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Czymanowo. 2020-05-08 10:08:12
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o odmowie okreslenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki- Lublewo-Choczewo-Choczewko-Przebendowo-Słajkowo w gminie Choczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2020-04-27 12:10:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 150MW realizowanej w granicach działki nr 103/17 obręb Tadzino (woj. Pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem. 2020-03-20 14:05:34
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo -Toliszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia. 2020-03-06 12:37:34
dokument Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki - Lublewo - Choczewo - Choczewko - Przebendowo - Słajkowo w gminie Choczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2020-02-19 14:37:40
dokument Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9,99 MW w Czymanowie. 2020-01-31 13:45:56
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie m. Osieki-Lublewo-Choczewo-Choczewko-Przebendowo-Słajkowo w gminie Choczewo. 2020-01-20 11:04:13
dokument Zawiadomienie o przekazaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ponaglenia wniesionego przez Stowarzyszenie Eko-Natura na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłość postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie m. Osieki-Lublewo-Choczewo-Choczewko-Przebendowo-Słajkowo w gminie Choczewo. 2020-01-20 11:00:57
dokument Zawiadomienie o umorzeniu postępowania o wydanie decyzcji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 017020 na odcinku Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia. 2020-01-20 10:56:30