Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gniewino. 2019-02-07 09:52:39
dokument Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gniewino do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Morskich 2019-02-07 09:51:16
dokument Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 2019-02-07 09:50:01
dokument Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 2019-02-07 09:48:49
dokument Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 2019-02-07 09:47:12
dokument Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 2019-02-07 09:45:17
dokument Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino, położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2019-02-07 09:42:59
dokument Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Bychowo, Gniewino Tadzino i Chynowie. 2019-02-07 09:42:05
dokument Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2019-02-07 09:39:40
dokument Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. 2019-02-07 09:36:29
dokument Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. 2019-02-07 08:54:18
dokument Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. 2019-02-07 08:50:41
dokument Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. 2019-01-07 09:38:48
dokument Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. 2019-01-07 09:36:04
dokument Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. 2019-01-07 09:34:41
dokument Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Gniewino na rok 2019.: 2019-01-07 09:32:55
dokument Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. 2019-01-07 09:31:22
dokument Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. 2019-01-07 09:30:17
dokument Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2019-01-07 09:06:31
dokument Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-10 11:25:55
dokument Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. 2018-12-10 11:22:53
dokument Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. 2018-12-10 11:21:24
dokument Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. 2018-12-10 11:20:10
dokument Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. 2018-12-10 11:18:40
dokument Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2108. 2018-12-10 11:17:15
dokument Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2018-12-10 11:15:26
dokument Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. 2018-12-10 10:42:32
dokument Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustaleniu ich składu osobowego. 2018-12-10 10:41:11
dokument Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2018-12-10 10:39:12
dokument Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2018-12-10 10:38:11
dokument Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 listopada 2018 r.w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 2018-12-10 10:15:22