Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącego mostu drewnianego przez rzekę Bychowską Strugę w ciągu drogi gminnej nr 107001G- na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 48/1 i 148 w obrębie geodezyjnym Bychowo, gm. Gniewino . 2015-11-26 11:32:25
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie słupa SN-15kV linii napowietrznej SN- na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 107 i 137 w obrębie geodezyjnym Słuszewo, gm. Gniewino . 2015-11-18 12:44:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino oraz uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 80/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino. 2015-11-16 11:20:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie słupa SN-15kV nr 109 linii napowietrznej SN nr 094000 i demontażu istniejącego słupa 109 na działce nr ewid. 137 i 107 w obrębie geodezyjnym Słuszewo gm. Gniewino. 2015-10-19 14:12:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącego mostu drewnianego przez rzekę Struga Bychowska w ciągu drogi gminnej nr 107001G w m. Bychowo, na działkach nr ewid. 48 , 148 w obrębie geodezyjnym Bychowo, gm. Gniewino. 2015-09-28 13:02:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2015-09-03 13:26:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Salino i Salinko, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2015-07-01 10:27:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2015-06-01 13:28:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Perlino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2015-06-01 13:27:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej NN oraz SN, demontażu stacji transformatorowej wieżowej i budowie stacji transformatorowej słupowej- na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 237, 244/1, 244/2, 245, 246 w obrębie geodezyjnym Gniewino, gm. Gniewino . 2015-06-01 13:20:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150,MOP 6,3 MPa Kębłowo-Rybno, odcinek ?Słuszewo II?- na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 117, 122 i 126 w obrębie geodezyjnym Słuszewo, gmina Gniewino . 2015-06-01 13:18:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN/SN, demontażu stacji transformatorowej wieżowej oraz budowie stacji transformatorowej słupowej w m. Gniewinko, na działkach nr ewid. 244/2, 246, 244/1, 237, 245 w obrębie geodezyjnym Gniewino gm. Gniewino. 2015-06-01 13:14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie, gmina Gniewino. 2015-06-01 13:12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, MOP 6,3 MPa KĘBŁOWO RYBNO, ODCINEK SŁUSZEWO II na działkach nr ewid. 117, 122, 126 w obrębie geodezyjnym Słuszewo gm. Gniewino. 2015-06-01 13:09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino. 2015-06-01 13:36:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mierzyno, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2015-06-01 13:38:16