Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLII/320/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Salino w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-12-15 13:39:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLII/319/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-12-15 13:38:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLII/321/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-12-15 13:37:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole, gmina Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chynowie, gmina Gniewino. 2017-10-06 10:46:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXIX/297/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 391/4, obręb Gniewino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-09-28 09:37:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXVI/273/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-09 11:12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXVI/272/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Strzebielinko w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-09 11:09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XXXVI/271/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-09 11:07:46
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 - odcinek Słuszewo II 2017-05-25 10:22:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, MOP 6,3 MPa Kębłowo-Rybno, odcinek Słuszewo, na terenie działki nr 127, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. 2017-05-16 14:28:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 80/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-04-28 09:17:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu zawieszonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, MOP 6,3 MPa Kębłowo-Rybno, odcinek Słuszewo, na terenie działki nr 127, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. 2017-04-21 14:34:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu wsi Salino, obręb geodezyjny Salino, gmina Gniewino. 2017-03-17 13:23:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino. 2017-03-17 13:21:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino. 2017-03-17 13:18:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, MOP 6,3 MPa Kębłowo-Rybno, odcinek Słuszewo, na terenie działki nr 127, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. 2017-03-10 13:33:43
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacyjnej z miejscowości Mierzynko do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniewino, na terenie działek nr 284 i nr 286, obręb Gniewino. 2017-02-16 12:25:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, MOP 6,3 MPa Kębłowo-Rybno, odcinek Słuszewo, na terenie działki nr 127, obręb Słuszewo, gmina Gniewino 2017-02-01 13:35:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-01-18 15:05:00