Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zakończonym postępowaniu w sprawie zażalenia i wydaniem postanowienia z dnia 20 grudnia 2016r. utrzymującego w mocy postanowienie organu I instancji dla przedsięwzięcia pn:. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki-Lublewo-Choczewo-Choczewko- Przebendowo Słajkowo w gminie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszą. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 17.01.2017r. 2017-01-02 13:40:04
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa traktu pieszego-Mola na jeziorze Żarnowieckim w Nadolu, gm. Gniewino na dz. 293/46, 45/3 obręb Nadole. gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 22.01.2016r. 2016-12-30 10:08:16
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Mierzynko, Mierzyno, Gniewino, na terenie działek nr 66/21, 66/55, 64, 92, 60, 62 obręb Salinko, działki nr 205, 206/17, 206/16, 206/14, 206/13, 206/2, 206/8, 206/4, 213, 208, 170, 35, 138/1, 113/1, 77, 98/1, 99/1, 139/1 obręb Mierzyno, działki nr 284, 286, obręb Gniewino, gmina Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 11.01.2017r. 2016-12-28 09:44:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51 obręb Salino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 26.12.2016r. 2016-12-12 13:43:37
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 57/57, 80-748 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Mierzynko, Mierzyno, Gniewino, na terenie działek nr 66/21, 66/55, 64, 92, 60, 62 obręb Salinko, działki nr 205, 206/17, 206/16, 206/14, 206/13, 206/2, 206/8, 206/4, 213, 208, 170, 35, 138/1, 113/1, 77, 98/1, 99/1, 139/1 obręb Mierzyno, działki nr 284, 286, obręb Gniewino, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 26.12.2016r. 2016-12-12 13:38:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku biurowego na dz. nr 286 obr Czymanowo, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 29.12.2016r. 2016-12-07 12:13:45
dokument Obwieszczenie i informacje o wydanej decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Gniewino dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107014G Mierzyno ? Ruków na odcinku 1,7 km, na działkach nr 170, 208, 205 i 213, obręb geodezyjny Mierzyno, gm. Gniewino?. Termin wywieszenia obwieszczenia dla stron upływa w dniu 03.12.2016r a informacji dla społeczeństwa 10.12.2016r. 2016-11-18 09:36:32
dokument Obwieszczenie i informacja Wójta Gminy Gniewino, o wydaniu decyzji odmawiającej dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa zespołu 12 elektrowni wiatrowych o mocy 4,0 MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Mierzyno gm. Gniewino na terenie działek nr 61,63/3, 206/23, 207/3, 103/17 209, 170, 105/38 obręb Salinko, Dąbrówka, Tadzino, Mierzyno, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia dla stron upływa w dniu 23.11.2016r. Termin wywieszenia informacji dla społeczeństwa upływa w dniu 30.11.2016r. 2016-11-08 14:39:29
dokument Obwieszczenie i Informacja o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Mierzynko, Mierzyno, Gniewino, na terenie działek nr 66/21, 66/55, 64, 92, 60, 62 obręb Salinko, działki nr 205, 206/17, 206/16, 206/14, 206/13, 206/2, 206/8, 206/4, 213, 208, 170, 35, 138/1, 113/1, 77, 98/1, 99/1, 139/1 obręb Mierzyno, działki nr 284, 286, obręb Gniewino, gm. Gniewino Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 15.11.2016r. termin wywieszenia informacji upływa w dniu 22.11.2016r. 2016-10-31 12:40:32
dokument Obwieszczenie i informacja o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażającą opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107014G Mierzyno ? Ruków na odcinku 1,7 km, na działkach nr 170, 208, 205 i 213, obręb geodezyjny Mierzyno, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia dla stron upływa w dniu 05.11.2016r a informacji dla społeczeństwa 12.11.2016r. 2016-10-21 15:07:49
dokument Obwieszczenie i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odmowie wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 elektrowni wiatrowych o mocy 4,0 MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Mierzyno gm. Gniewino na terenie działek nr 61,63/3, 206/23, 207/3, 103/17 209, 170, 105/28 obręb Salinko, Dąbrówka, Tadzino, Mierzyno, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 25.10.2016r. 2016-10-10 11:31:27
dokument Obwieszczenie dla społeczeństwa o zażaleniu na zawieszenie postanowienia przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki-Lublewo-Choczewo-Choczewko- Przebendowo Słajkowo w gminie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszą (w tym stacją elektroenergetyczną 30/110 kV). Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 13.10.2016r. 2016-09-29 11:34:41
dokument Obwieszczenie i informacja o wydanej decyzji przez Wójta Gminy Gniewino o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zakup i montaż kabiny lakierniczo-suszącej na terenie zakładu Riela Polska, Sp. z o.o. w Czymanowie, gm Gniewino, na terenie działek nr 4/10 i 4/32 obręb Czymanowo, gm. Gniewino na wniosek inwestora, RIELA POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 01.10.2016r., a informacji 08.10.2016r. 2016-09-19 12:05:17
dokument Obwieszczenie i informacja o wydaniu przez Wójta Gminy Gniewino, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107019G od drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Rybienko-Słuszewo, gm. Gniewino, na działkach nr 111, 130, 126, 128, 113/12, 117, 92, 97, 80, 75, obręb Słuszewo, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 26.09.2016r. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 03.10.2016r. 2016-09-12 11:15:51
dokument Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażającą opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107019G od drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Rybienko-Słuszewo, gm. Gniewino, na działkach nr 111, 130, 126, 128, 113/12, 117, 92, 97, 80, 75, obręb Słuszewo, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 22.09.2016r. 2016-09-07 13:06:14
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażającą opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107019G od drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Rybienko-Słuszewo, gm. Gniewino, na działkach nr 111, 130, 126, 128, 113/12, 117, 92, 97, 80, 75, obręb Słuszewo, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 22.09.2016r. 2016-09-07 13:05:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażająca opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107019G od drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Rybienko-Słuszewo, gm. Gniewino, na działkach nr 111, 130, 126, 128, 113/12, 117, 92, 97, 80, 75, obręb Słuszewo, gm. Gniewino? Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 10.09.2016r. - dokument stracił ważność 2016-08-26 08:08:52
dokument Obwieszczenie i informacje o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażającą opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Zakup i montaż kabiny lakierniczo-suszącej na terenie zakładu Riela Polska, Sp. z o.o. w Czymanowie, gm Gniewino, na terenie działek nr 4/10 i 4/32 obręb Czymanowo, gm. Gniewino? na wniosek inwestora, RIELA POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 06.09.2016r. a informacji 13.09.2016r. 2016-08-22 12:45:53
dokument Obwieszczenie dla stron o wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzeniu postępowania w sprawie wyrażenia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Farma Wiatrowa Bychowo wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-08-08 14:14:11
dokument Informacja o złożeniu wniosku przez Wójta Gminy Gniewino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107014G Mierzyno-Ruków, n odcinku 1,7 km na działkach nr 170, 208, 205, 213, obręb Mierzyno na wniosek inwestora, Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino. 2016-08-05 09:55:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu przez Wójta Gminy Gniewino postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107014G Mierzyno-Ruków, na odcinku 1,7 km na działkach nr 170, 208, 205, 213, obręb Mierzyno, gm. Gniewino na wniosek inwestora, Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino. 2016-08-05 09:48:38
dokument Informacja o wydaniu przez Wójta Gminy Gniewino decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107019G od drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Rybienko-Słuszewo , gm. Gniewino na wniosek inwestora, Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino. 2016-08-04 10:38:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Gniewino, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107019G od drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Rybienko-Słuszewo, gm. Gniewino, na działkach nr 111, 130, 126, 128, 113/12, 117, 92, 97, 80, 75, obręb Słuszewo, gm. Gniewino na wniosek inwestora, Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino. 2016-08-04 10:33:30
dokument Obwieszczenie o złożeniu przez Windcom Sp. z o.o. wniosku o zawieszenie postępowania prowadzonego na swój wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki-Lublewo-Choczewo-Choczewko-Przebendowo-Słajkowo w gmienie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2016-07-27 13:31:38
dokument Informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn; Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego JĘCZEWO I gm. Gniewino dla Inwestora ARKA ?BUD Sp. z o.o. Dąbrówka, ul Łąkowa 1, 84-242 Luzino. 2016-07-07 13:28:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na: Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej we wsi Lisewo na dz. 173.Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 28.07.2016r. 2016-07-05 13:14:32
dokument Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 29.06.2016r. 2016-06-14 14:58:09
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i redakcyjnych w postanowieniu nr RIR.6220.4.2012DB z dnia 09 grudnia 2015r dotyczące wyrażenia stanowiska o etapowości realizacji oraz aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Łęczyce wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową, realizowanego na terenie gminy Łęczyce. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa 29.06.2016r. 2016-06-14 09:07:57
dokument Informacja o wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażającą opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn; Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego JĘCZEWO I gm. Gniewino przez Inwestora ARKA BUD Sp. z o.o. Dąbrówka, ul Łąkowa 1, 84-242 Luzino. 2016-06-10 15:01:51
dokument Zawiadomienie o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 23.06.2016r. 2016-06-08 10:05:03
dokument informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn:. Zakup i montaż kabiny lakierniczo-suszącej na terenie zakładu Riela Polska, Sp. z o.o. w Czymanowie, gm Gniewino, na terenie działek nr 4/10 i 4/32 obręb Czymanowo, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 24.06.2016r. 2016-06-01 08:52:22
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu dostarczenia dokumentów przez firmę Windom Sp. z o.o. w sp. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki- Lublewo-Choczewo- Choczewo-Przebendowo- Słajkowo w gm. Choczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa 14.05.2016r. 2016-04-29 13:14:43
dokument Informacja o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażająca opinię o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa poletek trzcinowych oraz rozbudowa placu magazynowego osadu na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gniewino gm. Gniewino, na terenie działek nr 47/9, 53/1, 53/2 obręb Gniewino, gm. Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 27.04.2016r. 2016-04-05 14:29:35
dokument Informacja o wydaniu przez Wójta Gminy Gniewino decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107010G i nr 107011G na odcinku miejscowości Mierzynko-Salinko dł. 2,1 km na działkach nr 64, 13, 51 i 17, obręb Salinko, gm. Gniewino na wniosek inwestora, Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino. Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 22.04.2016r. 2016-03-31 11:12:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Gniewino, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107010G i nr 107011G na odcinku miejscowości Mierzynko-Salinko dł. 2,1 km na działkach nr 64, 13, 51 i 17, obręb Salinko, gm. Gniewino na wniosek inwestora, Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 16.04.2016r. 2016-03-31 11:11:16
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy wiatrowej OPALINO LS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z przyłączem, zlokalizowanej na terenie gminy Gniewino do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko . Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 01.04.2016r. 2016-03-16 12:10:01
dokument Ocena obszarowa jakości wody nr 57/16 za rok 2015 - Gmina Gniewino. 2016-03-11 10:25:22
dokument Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn:. Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o mocy 4,0MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Chynowie gm. Gniewino wraz z kablami sterowania, linią SN, kablami telekomunikacyjnymi, drogami wewnętrznymi, placami montażowymi oraz urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 1/87, 4/2, 6/2 obręb Chynowo, gm. Gniewino . Termin wywieszenia informacji upływa w dniu 26.03.2016r. 2016-03-04 13:52:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn:. Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o mocy 4,0MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Chynowie gm. Gniewino wraz z kablami sterowania, linią SN, kablami telekomunikacyjnymi, drogami wewnętrznymi, placami montażowymi oraz urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 1/87, 4/2, 6/2 obręb Chynowo, gm. Gniewino . Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 19.03.2016r. 2016-03-04 13:51:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 elektrowni wiatrowych o mocy 4,0MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Mierzyno gm. Gniewino na terenie działek nr 61, 63/3, 206/23, 207/3, 103/17 209, 170, 105/28 obręb Salinko, Dąbrówka, Tadzino, Mierzyno, gm. Gniewino . Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 18.03.2016r. 2016-03-03 12:57:25
dokument Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 elektrowni wiatrowych o mocy 4,0MW dla pojedynczej turbiny w obrębie Mierzyno gm. Gniewino na terenie działek nr 61, 63/3, 206/23, 207/3, 103/17 209, 170, 105/28 obręb Salinko, Dąbrówka, Tadzino, Mierzyno, gm. Gniewino.Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 25.03.2016r. 2016-03-03 12:55:25
dokument Informacja Wójta Gminy Gniewino o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: Budowa mroźni składowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 82/34 obręb Strzebielinko, gm. Gniewino. 2016-03-01 14:29:04
dokument Informacja Wójta Gminy Gniewino o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażająca opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107010G i nr 107011G na odcinku miejscowości Mierzynko-Salinko na dz. nr 64, 13, 51 i 17, obręb Salinko, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 23.03.2016r. 2016-02-29 12:54:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażająca opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107010G i nr 107011G na odcinku miejscowości Mierzynko-Salinko na dz. nr 64, 13, 51 i 17, obręb Salinko, gm. Gniewino. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 16.03.2016r. 2016-02-29 12:52:07
dokument Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa poletek trzcinowych oraz rozbudowa placu magazynowego osadu na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gniewino gm. Gniewino, na terenie działek nr 47/9, 53/1, 53/2 obręb Gniewino, gm. Gniewino . 2016-02-11 15:11:37
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:. Budowa farmy wiatrowej OPALINO LAS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączem, zlokalizowanej na terenie gminy Gniewino na wniosek PROKON New Energy Poland Sp. z o.o. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 26.02.2016r. 2016-02-11 12:48:40
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 40/15 za rok 2014. 2016-02-10 08:36:13
dokument Ocena obszarowa jakości wody nr 23/15 za rok 2014, Gmina Gniewino. 2016-02-10 08:34:45
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu dostarczenia dokumentów przez firmę Windom Sp. zo.o. w sp. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki- Lublewo-Choczewo- Choczewko-Przebendowo- Słajkowo w gm. Choczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Termin wywieszenia obwieszczenia upływa 16.02.2016r. 2016-02-02 14:54:25
dokument zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy el. do 3 750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa - dokument stracił ważność 2016-02-01 11:31:29
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr ISGP.6220.5.2015, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Zakładzie Riela, realizowanego na działce nr 286 obręb Czymanowo w gminie Gniewino. 2016-01-25 10:50:56
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr RGIS.6220.2.2016, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przdsięwzięcia pn.: Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego JĘCZEWO I gm. Gniewino wniesionym w dniu 05.01.2016r. przez inwestora ARKA BUD Sp. z o.o. 2016-01-22 10:05:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z informacją, że na wniosek strony: inwestora ENERGA INVEST S.A., w dniu 23 grudnia 2015r. wpłynęło pismo w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy wiatrowej BYCHOWO. 2016-01-22 09:58:05
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr RGIS.6220.6.2015, decyzję umarzającą o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla planowanego przdsięwzięcia pn.: Farma wiatrowa Bychowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2016-01-22 09:51:52
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr RGIS.6220.2.2016, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przdsięwzięcia pn.: Budowa mroźni składowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 82/34 obręb Strzebielinko, gm. Gniewino. 2016-01-18 10:53:30