Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iż wszczęto postepowanie administracyjne o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. 2023-12-22 09:00:54
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego . 2023-12-22 08:56:01
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych utworów czwartorzędowych w obrębie Rybno, gmina Gniewino. 2023-12-06 08:47:07
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej przez wody powierzchniowe. 2023-12-06 08:26:31
dokument Wójt Gminy Choczewo zawiadamia strony, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą stwierdzono brak potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2023-12-04 08:57:52
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO-GDP). 2023-11-24 14:03:08
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU). 2023-11-24 14:01:02
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Choczewo o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z zadaniem: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 2023-11-23 15:04:40
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpłynięciu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa". 2023-11-21 09:57:32
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nowych dowodach w sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji dla sprawy pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra. 2023-11-07 15:11:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. 2023-10-17 15:12:17
dokument Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. 2023-10-17 14:59:53
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną w związku z prowadzoną inwestycją pn. Budowa linii kablowej 110 kV w ramach przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Żarnowiec - Opalino związane z przebudową linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. 2023-10-11 13:56:54
dokument Decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec, polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec - Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec - Opalino. 2023-10-02 12:24:51
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa., planowanego do realizacji w wariancie 1 - lokalizacja Lubiatowo - Kopalino. 2023-09-27 15:55:37
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2023-09-27 15:53:50
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o dopuszczeniu Fundacji FOTA4Climate do udziału w postepowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa". 2023-09-21 07:30:41
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO - GDP). 2023-07-21 10:42:28
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o dopuszczeniu do udziału Stowarzyszenia Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich Bałtyckie S.O.S. w postepowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2023-07-06 11:49:04
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu pisma o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2023-07-06 11:41:01
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino na rok 2023. 2023-04-06 08:35:32
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zatwierdzające dokumentację geologiczno - inżynierską dla zadania "Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec" na terenie gmin Choczewo, Gniewino oraz Krokowa. 2023-03-20 15:24:45