Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania- budowa sieci gazowej dosyłowej, sieci rozdzielczej i przyłączy gazowych dla miejscowości Nadole, gmina Gniewino. 2017-12-07 09:37:47
dokument Zapytanie ofertowe na wycinkę 13 drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Gniewino. 2017-11-21 09:07:09
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. 2017-10-11 10:19:39
dokument Informacja Wójta Gminy Gniewino o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: nieruchomość objęta księgą wieczystą GD1W/00006848/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie, stanowiąca działkę nr 147/2 w obrębie geodezyjnym Gniewino. 2017-09-28 12:20:52
dokument zapytanie ofertowe na przestawienie piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnych gminy Gniewino 2017-08-24 11:01:03
dokument Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach komunalnych gminy Gniewino. 2017-08-23 11:56:39
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym Nr 28 w Mierzynie 2017-08-21 13:49:00
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3MPa relacji Kębłowo-Rybno, odcinek Słuszewo II, na terenie działek nr 122, 117, 126, 128 obr. Słuszewo, gmina Gniewino. 2017-08-17 12:22:16
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla robót budowlanych, wykonanie których zapewni całoroczne użytkowanie budynku "Stolemowej Groty" w miejscowości Nadole, na działkach nr 35/1 i 33/3. 2017-07-07 09:42:13
dokument Zapytanie ofertowe na remont wybranych elementów obiektu Pływalni Krytej w Gniewinie. 2017-05-23 13:59:42
dokument Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie zamówienia obejmującego wykonanie prac geodezyjnych. 2017-03-30 10:29:09
dokument Informacja Wójta Gminy Gniewino o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2017-03-14 10:19:23
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 2017-03-08 13:47:08
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej dla nastepujących zadań: budowa budynku grilla na dz. nr 48 w m. Tadzino i budowa placu zabaw na dz. nr 24/5 w Salinie. 2017-03-03 12:46:38
dokument Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla robót w zakresie dróg i chodników na terenie Gminy Gniewino. 2017-02-15 13:01:05
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja) na sprzedaż stanowiacego własność Urzędu Gminy Gniewino samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER, nr rejestracyjny GWE 5K30. 2017-01-31 10:33:01
dokument Zapytanie ofertowe na na wykonanie ewidencji dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych oraz dróg wewnętrznych na terenie gminy Gniewino wraz z programem do prowadzenia ewidencji dróg. 2017-01-17 15:05:23
dokument Zapytanie ofertowe na wycinkę gałęzi z poboczy dróg, konarów i odrostów zwisających nad powierzchnią dróg gminnych i wewnętrznych gminy Gniewino oraz wycięcie jednego drzewa w Lisewie wraz z usunięciem ściętych gałęzi i konarów. 2017-01-13 11:36:20
dokument Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie zamówienia obejmującego: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gniewino, w gminie Gniewino. 2017-01-12 14:20:50
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji rozbiórki budynku gospodarczego- stodoły o wym. 30,3m x 14,3 m znajdującego się na dz. nr 366 i 365 w Gniewinie. 2017-01-05 14:30:22