Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z petycjami składanymi do Urzędu Gminy Gniewino. 2015-12-22 12:54:20
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Gniewino z nia 7 sierpnia 2015r. w sprawie udostępniania informacji publicznej. 2015-09-02 08:42:28
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie Panu Jackowi Bagneckiemu. 2015-06-24 12:35:23
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie opracowania planu finasowego Urzędu Gminy Gniewino na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 2015-06-24 10:38:54
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku. 2015-06-24 10:29:32
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do wykorzystania techniki elektronicznej podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r. 2015-06-24 10:26:52
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do wykorzystania techniki elektronicznej podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-06-24 10:22:15
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 2015-06-24 09:44:49
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2015 rok. 2015-06-18 10:56:49
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 2015-06-18 10:51:00
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2015 rok. 2015-06-18 10:44:18
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu dla Grup Odnowy Wsi. 2015-06-18 10:34:57
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2015-2025. 2015-06-18 10:19:32
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Gniewino. 2015-06-18 10:12:13
dokument ZarządzenieNr 32/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 2015-06-18 10:09:10
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2015 rok. 2015-06-15 14:12:28
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Gniewino. 2015-06-15 13:55:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2014. 2015-06-15 13:49:22
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewino. 2015-06-15 13:40:00
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy Gniewino. 2015-06-15 12:43:44
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie założeń do opracowania arkusza organizacji przedszkola, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gniewino na rok szkolny 2015/2016. 2015-06-15 12:36:56
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Gminy w ramach projektu "ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE" oraz określenie terminu naboru wniosków. 2015-06-15 12:22:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali i budynków użytkowych oraz pomieszczeń do nich przynależnych. 2015-06-15 11:23:41
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-06-15 11:16:48
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji podatkowej. 2015-06-15 11:13:50
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gniewino na 2015 rok. 2015-06-15 11:09:50
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Gniewino. 2015-06-15 11:05:18
dokument Zarzdzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania i określenia składu Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Gniewino w 2015 roku. 2015-06-15 09:56:55
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia inspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta. 2015-06-15 09:47:28
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Marcinkiewicza, Kierownika Referatu Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska. 2015-06-15 09:41:35
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Pani Genowefy Rutz- Skarbnika Gminy Gniewino. 2015-06-12 13:43:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego. 2015-06-12 11:38:12
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 stycznia 2015 roku w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezalicznym do sektora finansów publicznych na terenie gminy Gniewino w 2015r. 2015-06-12 11:22:43
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Polityki Społęcznej i Rozwoju Gminy. 2015-06-12 11:15:56
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 2015-06-12 11:07:00
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino. 2015-06-12 10:38:15
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze. 2015-06-11 13:39:45
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanuArchiwum Zakładowego w 2015r. 2015-06-11 12:26:35
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Gniewino z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zgłoszenia przez Gminę Gniewino kandydata do Rady Nadzorczej Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostkowie. 2015-06-11 12:15:34