Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2021 r. 2021-02-05 12:02:46
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Gniewino z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniewino w 2020 roku 2020-12-11 16:07:15
dokument Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gniewino z 04 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie gminy Gniewino w 2021 r. - dokument stracił ważność 2020-12-04 11:55:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Samorządowego Przedszkola w Kostkowie oraz Punktu Przedszkolnego w Gniewinie dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino w roku szkolnym 2019/2020. 2020-06-08 15:26:10
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie wprowadzenia w Gminie Gniewino zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2. 2020-06-03 09:17:27
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Gniewino oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Gniewino. 2020-06-03 09:14:33
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino. 2020-06-03 09:03:18
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Gniewino 2020-05-28 15:13:36
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2020 rok 2020-05-28 15:09:42
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2020 rok 2020-05-11 08:39:14
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie powołania komisji kasacyjnej sprzętu ochrony przeciwpożarowej 2020-04-23 13:48:23
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie utworzenia systemów stałych dyżurów w Gminie Gniewino. 2020-04-20 09:16:39
dokument Zarządzenie 24/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2020 rok. 2020-04-06 13:24:56
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gniewino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2019, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2019. 2020-04-06 13:21:37
dokument Zarządzenie 17/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2020 rok. 2020-04-06 13:15:37
dokument Zarządzenie 16/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewino. 2020-04-06 13:04:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewino. 2020-04-06 12:59:46
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie w sprawie przedłużenia określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. 2020-03-20 13:55:43
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie wprowadzenia w Gminie Gniewino zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2. 2020-03-13 16:10:17
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewino w ramach projektu ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE oraz określenia terminu naboru wniosków. 2020-02-21 11:57:16
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu Skoda Superb. 2020-02-11 11:27:07
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. 2020-02-11 11:13:48
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie zmiany budżetu Gminy Gniewino na 2020 rok. 2020-02-11 11:10:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie powołania Zespołu ds. Oświaty 2020-01-30 09:06:57
dokument Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2020 r. 2020-01-30 08:56:40
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Gniewino w sprawie powołania i określenia składu Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2020r. 2020-01-30 08:34:14