Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino. 2021-11-02 07:38:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rybno, gmina Gniewino. 2021-11-02 07:37:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gniewinie na terenie kilku działek. 2021-10-05 08:31:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w Bychowie, gm. Gniewino. 2021-10-05 08:28:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji publicznej 2021-08-18 09:18:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-07-30 09:01:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały nr. XXV/211/2021 z dnia 17 czerwca 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w Gminie Gniewino. 2021-07-30 09:00:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały nr XXV/212/2021 z dnia 17 czerwca 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w Gminie Gniewino. 2021-07-30 08:57:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GNIEWINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz część obrębu Słuszewo w gminie Gniewino, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2021-01-08 10:34:31