Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:55:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:54:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:54:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:54:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:53:43 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:53:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:52:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017r. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:50:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zamówień publicznych i umów. Katarzyna Thiel 2018-05-09 13:43:12 dodanie dokumentu
Referaty Urzędu Gminy Katarzyna Thiel 2018-05-09 12:57:33 edycja dokumentu
Referaty Urzędu Gminy Katarzyna Thiel 2018-05-09 12:17:50 edycja dokumentu
Remont lokalu komunalnego nr 1 po pożarze w budynku nr 50 w m. Tadzino gm. Gniewino Danuta Gacek 2018-05-07 13:41:09 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielinko w gminie Gniewino, stanowiącej część działki nr 205/12. Katarzyna Thiel 2018-05-07 11:59:42 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach komunalnych gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-05-07 10:00:11 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach komunalnych gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-30 10:08:14 dodanie dokumentu
Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim Danuta Gacek 2018-04-27 14:17:20 usunięcie załacznika
Remont lokalu komunalnego nr 1 po pożarze w budynku nr 50 w m. Tadzino gm. Gniewino Danuta Gacek 2018-04-27 11:22:06 usunięcie załacznika
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu, na czas określony 3 lat: część działki nr 205/12 położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. Katarzyna Thiel 2018-04-26 14:15:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-24 13:22:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-04-20 11:50:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-04-20 11:50:23 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, część działki nr 21 położonej w obrębie Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-04-19 09:02:04 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej ul. Gruntowa w miejscowości Gniewino Danuta Gacek 2018-04-17 15:30:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW. Katarzyna Thiel 2018-04-13 13:00:50 dodanie dokumentu
Remont lokalu komunalnego nr 1 po pożarze w budynku nr 50 w m. Tadzino gm. Gniewino Danuta Gacek 2018-04-12 14:51:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Gniewino z 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:34:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej . Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 8 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej w Gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:29:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania i określenia składu Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Gniewino w 2018r. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Gniewino- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gniewino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie: wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:26:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 8 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej w Gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:23:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:17:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:15:22 dodanie dokumentu
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 16 marca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:12:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ?Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Katarzyna Thiel 2018-04-12 10:51:36 edycja dokumentu
Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: ?Budowa farmy fotowoltanicznej na dz. nr 42/3, 42/4, 31/5 z możliwością budowy magazynu energii, obręb Strzebielinko, gm. Gniewino, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości? Katarzyna Thiel 2018-04-12 10:51:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w spr. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, odcinek Słuszewo II na działkach nr 122, 127, 126 obr. Słuszewo, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-10 12:18:56 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gniewino w roku 2017. Katarzyna Thiel 2018-04-10 12:07:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-04-03 11:00:36 dodanie dokumentu