Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LVI/414/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-10-04 10:42:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/416/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-04 10:38:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/413/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-10-04 10:36:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/413/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-10-04 10:36:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewino o sporządzeniu spisu wyborców. Katarzyna Thiel 2018-10-03 10:46:27 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w referacie finansowym - Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-02 15:10:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gniewino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-10-02 14:45:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanej decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107012G Jęczewo-Lisewo wraz z budową chodnika, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Katarzyna Thiel 2018-10-01 14:51:52 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 125/66 położona w obrebie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-10-01 13:28:00 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, działka nr 119/25 w obrębie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-10-01 13:27:01 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców: części działki nr 206/25 o powierzchni 664 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno, działki nr 119/22 i 119/24 o łącznej powierzchni 1575 m2 położone w obrębie geodezyjnym Tadzino, części działki nr 183/45 obszaru 5,7140 ha, o powierzchniach 560 m2 i 345 m2 (ogródek nr 58 i 59) położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewino i inne. Katarzyna Thiel 2018-10-01 13:26:20 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców: części działki nr 206/25 o powierzchni 664 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno, działki nr 119/22 i 119/24 o łącznej powierzchni 1575 m2 położone w obrębie geodezyjnym Tadzino, części działki nr 183/45 obszaru 5,7140 ha, o powierzchniach 560 m2 i 345 m2 (ogródek nr 58 i 59) położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewino i inne. Katarzyna Thiel 2018-10-01 13:25:27 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działka nr 351/6 Katarzyna Thiel 2018-10-01 13:22:24 edycja dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie z dnia 01 października 2018 r. o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gniewino, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Katarzyna Thiel 2018-10-01 11:13:10 edycja dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie z dnia 01 października 2018 r. o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gniewino, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Katarzyna Thiel 2018-10-01 11:12:58 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-01 11:10:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dla stron o wycofaniu wniosku Nadleśnictwa Choczewo o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Część II, zadania: zadanie nr 8 Jar, zadanie nr 9 Uparte bagno, zadanie nr 10 Bystra woda, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie. Katarzyna Thiel 2018-09-28 13:48:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie dla stron o wycofaniu wniosku Nadleśnictwa Choczewo o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Część II, zadania: zadanie nr 8 Jar, zadanie nr 9 Uparte bagno, zadanie nr 10 Bystra woda, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie. Katarzyna Thiel 2018-09-28 13:46:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Gniewino Anna Munch 2018-09-25 13:40:41 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Anna Munch 2018-09-25 08:14:52 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Anna Munch 2018-09-25 08:09:10 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Anna Munch 2018-09-25 08:08:37 dodanie dokumentu
Dyżury Komisji Wyborczej Anna Munch 2018-09-24 13:58:31 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działka nr 351/6 Anna Munch 2018-09-24 13:56:09 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działka nr 351/6 Anna Munch 2018-09-24 13:52:58 dodanie dokumentu
Dyżury Komisji Wyborczej Anna Munch 2018-09-24 13:38:15 dodanie dokumentu
Protokół z LIV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 30 sierpnia 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:46:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/412/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:44:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/411/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:42:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/410/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz część obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:40:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/405/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:38:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/404/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:37:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/403/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:10:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/402/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:08:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/401/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:52:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/400/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:49:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/399/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/398/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:47:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:45:19 dodanie dokumentu
Protokół z LIII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 sierpnia 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:43:44 dodanie dokumentu