Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych Zamawiającego 2019-01-10 14:50:10 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznych, boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Nadole ? I etap 2018-12-03 14:31:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie 2018-10-03 11:53:42 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie 2018-09-14 14:51:23 Minął termin składania ofert
Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniewino 2018-10-19 13:34:35 Minął termin składania ofert
Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Gniewino do placówek szkolno wychowawczych 2018-09-06 10:23:31 Minął termin składania ofert
Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Gniewino 2018-05-29 13:00:14 Minął termin składania ofert
Budowa Domów Sołeckich w miejscowościach Tadzino i Czymanowo 2018-06-26 13:40:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Gruntowa w miejscowości Gniewino 2018-05-22 12:44:55 Minął termin składania ofert
Remont lokalu komunalnego nr 1 po pożarze w budynku nr 50 w m. Tadzino gm. Gniewino 2018-05-22 10:11:04 Minął termin składania ofert
Remonty w budynkach Samorządowych Zespołów Szkół w Gniewinie i Kostkowie 2018-04-19 12:23:31 Minął termin składania ofert
remoncie, ulepszaniu i przebudowie gminnych dróg na terenie Gminy Gniewino 2018-04-03 14:54:37 Minął termin składania ofert
Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim 2018-05-17 15:03:19 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej gruntowej obręb Salino na długości 1300m - Etap I Wycinka drzew 2018-01-31 12:46:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Mierzynko - Salinko 2018-01-19 15:07:40 Minął termin składania ofert
Udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego 2017-12-22 12:13:46 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, placem zabaw i siłowniami zewnętrznymi w Bychowie 2018-01-24 08:29:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Mierzynko - Salinko 2017-12-11 12:42:53 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 2017-11-14 11:07:00 Minął termin składania ofert
Budowa parkingu w miejscowości Nadole - I etap 2018-08-01 14:25:05 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Lisewie 2017-10-25 14:19:08 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich do szkół specjalnych 2017-11-14 14:17:36 Minął termin składania ofert
wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych oraz budowy świetlic wiejskich i remontu zabytkowej stodoły 2017-10-20 11:08:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toliszczek 2017-10-11 10:24:32 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Perlinie - II etap 2017-10-10 08:19:55 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Lisewie 2017-09-13 14:38:22 Minął termin składania ofert
wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych oraz budowy świetlic wiejskich i remontu zabytkowej stodoły 2017-10-17 09:00:11 Minął termin składania ofert
Remont elewacji ścian budynku Samorządowego Zespole Szkół w Kostkowie 2017-07-19 10:14:28 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń i dachu w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie 2017-07-19 10:15:53 Minął termin składania ofert
Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Gniewino 2017-06-23 10:26:33 Minął termin składania ofert
Urządzenie terenów zieleni wraz z budową grilowiska w Tadzinie 2017-06-29 14:56:00 Minął termin składania ofert
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG NA TERENIE GMINY GNIEWINO 2017-06-12 12:08:49 Minął termin składania ofert
Remont - termomodernizacja Domu Sołeckiego (świetlicy wiejskiej) w Nadolu, Gmina Gniewino 2017-05-05 11:27:37 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Gniewino 2017-02-14 14:07:40 Minął termin składania ofert
Udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych Zamawiającego oraz innych zajęć sportowych na pływalni 2017-01-05 11:03:57 Minął termin składania ofert
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY GNIEWINO 2017-01-31 13:34:12 Minął termin składania ofert
Wycinka 17 szt. drzew i wykonanie nasadzeń drzew w ilości 35 szt. 2016-11-03 14:55:21 Minął termin składania ofert
Wycinkę 17 szt. drzew i wykonanie nasadzeń drzew w ilości 35 szt. 2016-09-30 15:10:32 Minął termin składania ofert
Remont elewacji i dachu w Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie 2016-08-01 12:38:49 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń i dachu w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie 2016-06-29 14:09:19 Minął termin składania ofert
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniewino 2016-06-14 13:35:03 Minął termin składania ofert
Udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych Zamawiającego oraz innych zajęć sportowych na pływalni 2016-01-04 13:49:23 Minął termin składania ofert
odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Gniewino 2015-05-26 13:44:57 Minął termin składania ofert
Rozbiórka murowanego komina wolnostojącego przy ul. Pomorskiej 4C w Gniewinie 2015-03-30 13:57:54 Minął termin składania ofert
Budowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w Nadolu II etap 2015-02-16 15:14:51 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Gniewino 2015-01-19 14:04:50 Minął termin składania ofert