Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany nieruchomości: działka nr 44/3 o powierzchni 835 m2 położona w obrębie geodezyjnym Rybno, działka nr 43/21 o powierzchni 176 m2 położona w obrębie geodezyjnym Rybno.
2 Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców: część działki nr 183/45 obszaru 5,7140 ha, o łącznej powierzchni 419 m2 (ogródek nr 75b i nr 107) ? położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewino.
3 Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 115/10 o pow. do 2,0 m2 położonej w obrębie Tadzino.
4 Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gniewinie dz. nr 47/10 obręb Gniewino, gm. Gniewino.
5 Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem
6 Drugie konsultacje społeczne w sprawie przygotowania inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od m. Rybno do Rybskiej Karczmy.
7 Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 16 przy ul. Lipowej w miejscowości Perlino.
8 Obwieszczenie w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni na terenie działek nr 62/4, 75/4, 76/7, 76/18, 205/3, 220/1 w obrębie Strzebielinko, gmina Gniewino.
9 Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego-reprezentowanego przez Pana Bartosza Waczyńskiego, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w ramach realizacji inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od m. Rybno do Rybskiej Karczmy.
10 Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, na rzecz dotychczasowego najemcy: lokal niemieszkalny nr 1 o pow. 21,00 m2 znajdujący się w budynku nr 8 w Salinie na działce nr 45/16.