Informacja dla osób niesłyszących

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.

W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:
1. kontaktować się ze z Urzędem Gminy Gniewino osobiście zgłaszając się w sekretariacie w siedzibie przy ul. Pomorskiej 8 w Gniewinie w godzinach od 7.30 do 15.30,
2. komunikować się ze Urzędem Gminy Gniewino za pomocą:
- faksu - numer (58) 676-72-26,
- poczty elektronicznej - gniewino@gniewino.pl,
- elektronicznej skrzynki podawczej
 

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:
- pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
- pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
- tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN - sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy Gniewino (np. e-mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Gniewino nie musi być wcześniej uzgadniana.

Załącznik Nr 1: http://bip.gniewino.pl/dokumenty/menu/49