Udostępnianie informacji publicznej.

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Gminy Gniewino.

W myśl art. 10, ust. 1 ww. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Zgodnie z art. 13, ust. 1 udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15, ust. 2.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie pisemnej lub ustnej, bez konieczności składania wniosku (art. 10, ust. 2).

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powrzechnie używany nośnik informacji (art. 12, ust. 12, pkt 1 i 2).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 02-09-2015 09:26:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwaśniewska 02-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Thiel 02-09-2015 09:35:24