Mapa serwisu

Urząd Gminy Gniewino

|---Dane teleadresowe

|---Zastępca Wójta Gminy

|---Sekretarz

|---Skarbnik

|---Referaty

|---Regulamin organizacyjny

|---Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Rada Gminy

|---Skład

|---Uchwały

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2002-2006

|---Komisje

|---Protokoły z obrad sesji

      |---Kadencja 2014-2018

Wójt Gminy

|---Kadencja 2014-2018

|---Zarządzenia Wójta

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---do 2014

|---Przyjęcia interesantów

Jednostki organizacyjne i spółki

|---Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka

|---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie

|---Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie

|---Spółki komunalne

      |---Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Jednostki pomocnicze-Sołectwa

|---Sołectwa

      |---Kadencja 2015-2019

      |---Kadencja 2011-2015

|---statuty sołectw

Oświadczenia majątkowe

|---Radni

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Treder Dariusz

            |---Szymikowski Bogdan

            |---Przepióra Jan

            |---Patok Jan

            |---Nawrocki Tadeusz

            |---Miedziak Andrzej

            |---Krzebietke Dietrich

            |---Krefft Przemysław

            |---Kaczmarek Teresa

            |---Gałek Barbara

            |---Fiedorowicz Elżbieta

            |---Domarus Michał

            |---Bojke Stefan

            |---Block Wojciech

            |---Przewodnicząca Rady Gminy - Judyta Smulewicz

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Thiel Hanna

            |---Szymikowski Bogdan

            |---Ruc Marek

            |---Przepióra Jan

            |---Patok Jan

            |---Orzeł Marian

            |---Nawrocki Tadeusz

            |---Miedziak Andrzej

            |---Krzebietke Dietrich

            |---Kaczmarek Teresa

            |---Jafernik Czesław

            |---Gałek Barbara

            |---Fiedorowicz Elżbieta

            |---Bojke Stefan

            |---Przewodnicząca Rady Gminy-Judyta Smulewicz

|---Wójt

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Sekretarz

      |---Mikołaj Orzeł

      |---Mariola Kwaśniewska

            |---2016 r.

            |---2015 r.

|---Skarbnik

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych

      |---Szczypior Waldemar

      |---Nawrocka Mariola

      |---Łuszczak Renata

      |---Bagnecki Jacek

|---Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi

      |---Dolny Czesław

|---Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

      |---Weltrowska Genowefa

      |---Szwarc Danuta

      |---Słowik Michał

      |---Romanek Jacek

      |---Orzeł Mikołaj

      |---Marcinkiewicz Mirosław

      |---Kamiński Rafał

      |---Fedyniak Danuta

Strategie i programy

|---2015 rok

Budżet

|---Projekt budżetu

|---Budżet gminy

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---Wieloletnia prognoza finansowa

      |---2015 rok

|---Sprawozdania z wykonania budżetu

      |---2018 r.

      |---2017 r.

      |---2016 r.

      |---2015r.

|---kontrole

      |---2015 rok

Podatki i opłaty

|---formularze podatkowe

      |---obowiązujące od 1 stycznia 2017r.

      |---obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

      |---obowiązujące do 31 grudnia 2015r.

|---uchwały podatkowe

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---interpretacja indywidualna przepisów Prawa Podatkowego

Zamówienia Publiczne

|---Zamówienia publiczne

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszenia i obwieszczenia

|---Ogłoszenia inne

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

Informacje o środowisku

|---decyzje środowiskowe

      |---2015 rok

|---analiza gospodarki odpadami

|---zezwolenia na usunięcie drzew

      |---2015r.

|---obwieszczenia

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

Gospodarka nieruchomościami

|---majątek gminy

      |---Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

      |---Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

      |---Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

            |---Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

|---dzierżawa nieruchomości

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---sprzedaż nieruchomości

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

Zagospodarowanie przestrzenne

|---Obwieszczenia

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---Plany zagospodarowania przestrzennego

|---Program Opieki nad Zabytkami

      |---GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Wybory

|---Wybory Prezydenta RP

      |---ROK 2015

|---Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |---Informacje ogólnokrajowe

            |---2015r.

      |---Informacje lokalne

            |---2015r.

      |---Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych

            |---2015r.

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |---2019 rok

|---Wybory Samorządowe

      |---2018 rok

|---Wybory Ławników

Referendum

|---2015 rok

Zgromadzenia publiczne

|---Prawo o zgromadzeniach

|---Informacja o wpłynięciu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Nabór na stanowiska

|---ogłoszenia o naborze

      |---Informacja o wyniku naboru.

      |---Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

|---konkursy na stanowisko dyrektora placówek oświatowych

Konsultacje

|---2019 rok

|---2018 rok

Informacja publiczna

|---Informacje

Ochrona danych osobowych

|---Klauzule informacyjne Urzędu Gminy Gniewino

      |---Dowody osobiste

      |---Ewidencja ludności

      |---USC

      |---Klauzula informacyjna ogólna

|---Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Skargi i wnioski

|---Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków.

Petycje

|---Petycje

      |---Petycje składane do Rady Gminy Gniewino

      |---Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino

      |---Rozpatrywanie petycji

      |---Składanie petycji

      |---Nadawca petycji

      |---Przedmiot petycji.

      |---Petycje-podstawa prawna

Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej

|---Zarządzenia

      |---2015r.

|---Rejestr zgłoszeń

|---Informacje o podejmowanych działaniach

Formularze

|---Prawo pomocy

Kontrole

|---2015r.

Druki do pobrania

|---sprawy do pobrania

Informacje nieudostępnione w BIP

Archiwum BIP

|---Archiwum BIP