Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-04-20 11:50:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-04-20 11:50:23 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, część działki nr 21 położonej w obrębie Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-04-19 09:02:04 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej ul. Gruntowa w miejscowości Gniewino Danuta Gacek 2018-04-17 15:30:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW. Katarzyna Thiel 2018-04-13 13:00:50 dodanie dokumentu
Remont lokalu komunalnego nr 1 po pożarze w budynku nr 50 w m. Tadzino gm. Gniewino Danuta Gacek 2018-04-12 14:51:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Gniewino z 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:34:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej . Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 8 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej w Gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:29:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania i określenia składu Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Gniewino w 2018r. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Gniewino- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gniewino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie: wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:26:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 8 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej w Gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:23:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:17:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:15:22 dodanie dokumentu
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 16 marca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-04-12 14:12:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ?Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Katarzyna Thiel 2018-04-12 10:51:36 edycja dokumentu
Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: ?Budowa farmy fotowoltanicznej na dz. nr 42/3, 42/4, 31/5 z możliwością budowy magazynu energii, obręb Strzebielinko, gm. Gniewino, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości? Katarzyna Thiel 2018-04-12 10:51:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w spr. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, odcinek Słuszewo II na działkach nr 122, 127, 126 obr. Słuszewo, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-04-10 12:18:56 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gniewino w roku 2017. Katarzyna Thiel 2018-04-10 12:07:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-04-03 11:00:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/366/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Katarzyna Thiel 2018-04-03 08:08:55 dodanie dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Katarzyna Thiel 2018-03-28 12:57:16 edycja dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Katarzyna Thiel 2018-03-28 12:42:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielinko, działka nr 17/40. Katarzyna Thiel 2018-03-28 10:01:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowie, działki nr 34/1 i 34/2. Katarzyna Thiel 2018-03-28 10:00:06 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: części działek o nr 135 i 144 o pow. do 10,0 m2 położonych w obrębie Słuszewo. Katarzyna Thiel 2018-03-27 09:46:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o wyrażenie opinii dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 107012 G Jęczewo Lisewo wraz z budową chodnika. Katarzyna Thiel 2018-03-27 09:42:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o wyrażenie opinii dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 107012 G Jęczewo Lisewo wraz z budową chodnika. Katarzyna Thiel 2018-03-27 09:42:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Katarzyna Thiel 2018-03-23 14:08:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2016 Katarzyna Thiel 2018-03-23 14:06:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie 87/2016 Katarzyna Thiel 2018-03-23 14:06:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Gniewino z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze. Katarzyna Thiel 2018-03-23 14:06:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Gniewino z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:59:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Gniewino z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Gniewino na 2016 rok. Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:56:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2016 Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2016 Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:55:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej. Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:54:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:53:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 listopada 2016 r. Katarzyna Thiel 2018-03-23 13:52:31 dodanie dokumentu