Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z LIV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 30 sierpnia 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:46:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/412/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:44:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/411/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:42:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/410/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz część obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:40:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/405/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:38:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/404/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:37:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/403/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:10:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/402/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-09-21 11:08:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/401/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Perlino. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:52:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/400/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:49:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/399/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/398/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:47:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:45:19 dodanie dokumentu
Protokół z LIII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 sierpnia 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-09-21 10:43:44 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych. Katarzyna Thiel 2018-09-20 14:32:12 dodanie dokumentu
Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-09-19 12:05:37 edycja dokumentu
Przebudowa dróg na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie Danuta Gacek 2018-09-18 15:00:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Katarzyna Thiel 2018-09-18 14:28:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie z dnia 18 września 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-09-18 11:56:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/406/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Katarzyna Thiel 2018-09-17 14:29:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107021G ul. Lipowa w Perlinie stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Katarzyna Thiel 2018-09-14 13:28:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-14 10:03:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-14 10:01:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-09-14 10:00:36 dodanie dokumentu
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-09-13 08:31:36 dodanie dokumentu
Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-09-13 08:25:01 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-09-11 09:43:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN90 z miejscowości Słuszewo do miejscowości Chynowie. Katarzyna Thiel 2018-09-11 09:03:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Anna Munch 2018-09-05 15:58:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Anna Munch 2018-09-05 15:53:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Anna Munch 2018-09-05 15:50:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Anna Munch 2018-09-05 15:49:21 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Anna Munch 2018-09-05 15:46:50 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczaowych dzierżawców i najemców: pomieszczenie gospodarcze nr 2 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na działce nr 183/29 w Gniewinie, działka nr 129 położona w obrębie Perlino, część działki nr 130 i działka 131 położone w obrębie Perlino, działka nr 52/8 obszaru 106 m2 oraz 52/10 obszaru 634 m2 położone w obrębie Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-08-31 13:19:29 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczaowych dzierżawców i najemców: pomieszczenie gospodarcze nr 2 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na działce nr 183/29 w Gniewinie, działka nr 129 położona w obrębie Perlino, część działki nr 130 i działka 131 położone w obrębie Perlino, działka nr 52/8 obszaru 106 m2 oraz 52/10 obszaru 634 m2 położone w obrębie Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-08-31 13:18:49 dodanie dokumentu
Przebudowa dróg na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie Danuta Gacek 2018-08-31 11:52:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/396/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-08-29 10:39:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/395/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-08-29 10:32:40 dodanie dokumentu
Protokół z LII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 12 lipca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-08-29 10:23:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku na Przebudowę drogi gminnej nr 107012G Jęczewo-Lisewo wraz z budową chodnika, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Katarzyna Thiel 2018-08-27 14:55:08 dodanie dokumentu