Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 października 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:45:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 października 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:43:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:42:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 10 października 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:41:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 września 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:39:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:38:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 04 września 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:37:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 04 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:36:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia dla Pana Michała Słowika Zastępcy Wójta Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:35:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:32:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:29:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:23:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za I półrocze 2017r. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:11:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie Panu Jackowi Bagneckiemu. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:05:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:02:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2017-11-15 13:01:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-15 12:58:23 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej Mierzynko - Salinko Danuta Gacek 2017-11-15 12:12:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:31:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:30:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:28:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:26:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:25:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:22:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:17:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:16:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:15:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do dokonania przeglądu i oceny zgłoszonych uczestników Gminnego Konkursu Estetyzacyjnego Jak Cię widzą, tak Cię piszą w roku 2017. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:13:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:10:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 29 maja 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kończące służbę przygotowawczą pracownika samorządowego. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:06:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:04:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 9 maja 2017r. w sprawie upoważnienia dla Pana Michała Słowika, Zastępcy kierownika Referatu Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:03:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:01:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2017 rok. Katarzyna Thiel 2017-11-14 13:00:05 dodanie dokumentu