Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa drogi gminnej gruntowej obręb Salino na długości 1300m - Etap I Wycinka drzew Danuta Gacek 2018-01-19 11:02:38 usunięcie załacznika
Budowa drogi gminnej gruntowej obręb Salino na długości 1300m - Etap I Wycinka drzew Danuta Gacek 2018-01-19 10:47:58 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, część działki nr 65/6 położonej w obrębie Kostkowo, część działki nr 21 położonej w obrębie Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-01-18 09:15:58 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, część działki nr 65/6 położonej w obrębie Kostkowo, część działki nr 21 położonej w obrębie Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-01-18 09:15:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-01-17 15:06:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-01-17 15:06:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Gniewino na 2018 rok. Katarzyna Thiel 2018-01-17 15:06:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-01-17 15:06:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-01-17 15:04:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Gniewino na 2018 rok. Katarzyna Thiel 2018-01-17 15:00:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:59:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:58:35 dodanie dokumentu
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:56:28 usunięcie dokument
Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:55:31 usunięcie dokument
Ewidencja mienia gminnego. Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:47:35 edycja dokumentu
Ewidencja mienia gminnego. Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:46:09 edycja dokumentu
Ewidencja mienia gminnego. Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:44:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika na terenie działek nr 125,27, 125/44, 125/47, 129, 132, 125/37, obręb Tadzino, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-17 14:15:01 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, na rzecz dotychczaowego dzierżawcy: część działki nr 183/45 w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-16 13:29:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 391/4, obręb Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Thiel 2018-01-15 13:59:37 dodanie dokumentu
Protokół z XLII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 20 listopada 2017 r. Katarzyna Thiel 2018-01-11 10:59:46 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej Mierzynko - Salinko Danuta Gacek 2018-01-09 14:49:21 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLIII/341/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:45:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/341/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:44:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:42:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:42:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/339/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:39:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/339/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność Gminy Gniewino, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:39:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/338/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czymanowo. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:37:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/337/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:36:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/336/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:33:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/335/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2020 w Gminie Gniewino . Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:31:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/334/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gniewino na lata 2017-2025. Katarzyna Thiel 2018-01-09 10:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/333/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Gniewino na 2018 rok. Katarzyna Thiel 2018-01-08 15:04:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/333/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Gniewino na 2018 rok. Katarzyna Thiel 2018-01-08 15:03:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/332/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-01-04 09:20:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/331/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-01-04 09:18:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/330/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2107. Katarzyna Thiel 2018-01-04 09:17:07 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 2 STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Katarzyna Thiel 2018-01-03 13:13:20 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 1 STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Katarzyna Thiel 2018-01-03 13:12:28 dodanie dokumentu