Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-01-23 14:22:41 dodanie dokumentu
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. Katarzyna Thiel 2019-01-15 11:25:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Gniewino z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-01-15 11:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Gniewino z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie użyczenia radnym Gminy Gniewino tabletów do użytku służbowego. Katarzyna Thiel 2019-01-15 11:14:24 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 90 obszaru 900 m2 w obrębie geodezyjnym Mierzyno. Katarzyna Thiel 2019-01-14 10:14:47 dodanie dokumentu
Zapisy archiwalne sesji Katarzyna Thiel 2019-01-07 12:44:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:38:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:34:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Gniewino na rok 2019.: Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:32:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:31:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:31:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:30:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2019-01-07 09:06:31 dodanie dokumentu
Udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych Zamawiającego Danuta Gacek 2018-12-31 10:51:37 dodanie dokumentu
INFORMACJA Katarzyna Thiel 2018-12-27 14:00:51 edycja dokumentu
INFORMACJA Katarzyna Thiel 2018-12-27 13:59:25 edycja dokumentu
INFORMACJA Katarzyna Thiel 2018-12-27 13:51:57 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 153/3 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Perlino. Katarzyna Thiel 2018-12-27 13:27:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kostkowo oraz części obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-13 14:09:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-13 14:01:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 część II, zadanie nr 9 Uparte Bagno, polegającej na budowie grobli ziemnej na terenie Nadleśnictwa Choczewo na terenie części działek nr 221/19 i nr 232/1, obręb Dąbrówka, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-12 12:19:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 część II, zadanie nr 9 Uparte Bagno, polegającej na budowie grobli ziemnej na terenie Nadleśnictwa Choczewo na terenie części działek nr 221/19 i nr 232/1, obręb Dąbrówka, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-12 12:19:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 część II, zadanie nr 10 Bystra woda, polegającej na budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na działce nr 168/2, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-12 12:17:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 część II, zadanie nr 10 Bystra woda, polegającej na budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na działce nr 168/2, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-12 12:16:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 część II, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie, polegającej na budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na części działki nr 222, obręb Łęczyn Dolny, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-12 12:14:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 część II, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie, polegającej na budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na części działki nr 222, obręb Łęczyn Dolny, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-12 12:13:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:22:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:21:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:20:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:18:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2108. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:17:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:15:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:11:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-12-10 11:10:32 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-12-10 10:51:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2017-2022. Katarzyna Thiel 2018-12-10 10:50:50 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. Katarzyna Thiel 2018-12-10 10:50:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 11 września 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2017. Katarzyna Thiel 2018-12-10 10:49:48 usunięcie załacznika