Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 38/152 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Czymanowo, część działki nr 87 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-11-23 10:14:46 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 38/152 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Czymanowo, część działki nr 87 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-11-23 10:07:12 dodanie dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-21 12:35:44 edycja dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:30:54 edycja dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:30:35 edycja dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:30:12 edycja dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:28:55 edycja dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:28:36 usunięcie dokument
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:28:28 dodanie dokumentu
Konsultacje programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Katarzyna Thiel 2018-11-20 13:27:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowie, działki nr 34/1 i 34/2. Katarzyna Thiel 2018-11-19 09:43:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Tadzino, działka nr 125/66. Katarzyna Thiel 2018-11-19 09:42:24 dodanie dokumentu
Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-11-16 14:03:26 edycja dokumentu
Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-11-16 14:01:25 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-14 13:22:13 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za III kwartał 2018r. Katarzyna Thiel 2018-11-14 08:00:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Salino w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Thiel 2018-11-09 13:38:17 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczaowych dzierżawców: działki nr 17/12 i 17/13 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, budynek gospodarczy o pow. 16,0 m2 na działce nr 103/8 w Płaczewie, budynek gospodarczy o pow. 16,0 m2 na działce nr 103/10 w Płaczewie. Katarzyna Thiel 2018-11-08 10:48:34 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczaowych dzierżawców: działki nr 17/12 i 17/13 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, budynek gospodarczy o pow. 16,0 m2 na działce nr 103/8 w Płaczewie, budynek gospodarczy o pow. 16,0 m2 na działce nr 103/10 w Płaczewie. Katarzyna Thiel 2018-11-08 10:48:05 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-06 14:13:14 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-06 13:15:34 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-06 13:05:42 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-06 13:03:18 usunięcie załacznika
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-06 11:27:00 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-11-05 15:22:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego. Katarzyna Thiel 2018-11-05 14:31:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego. Katarzyna Thiel 2018-11-05 14:30:35 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 17,35 MWp zlokalizowanej w Tadzinie, dz. nr 105/51, obręb Tadzino, gm. Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-31 14:33:37 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 17,35 MWp zlokalizowanej w Tadzinie, dz. nr 105/51, obręb Tadzino, gm. Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-31 14:32:43 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla potrzeb Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-30 14:56:30 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: część działki nr 45/3 położonej w obrębie Nadole. Katarzyna Thiel 2018-10-29 09:37:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/439/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - ul. Łąkowej w Gniewinie do kategorii gminnych dróg publicznych. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:30:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/431/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rybno. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:28:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/424/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/437/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:24:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/436/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w Płaczewie- obręb geodezyjny Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:23:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/435/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w Lisewie- obręb geodezyjny Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:20:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/434/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:15:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/433/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nadole. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:14:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/432/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu budynków gospodarczych położonych w Płaczewie. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:12:40 dodanie dokumentu