Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino: - lokal użytkowy nr 1 w budynku nr 40 przy ul. Pomorskiej w Gniewinie o łącznej powierzchni 846,81 m2.


Gniewino, dnia 2022-05-24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży nieruchomość stanowącą własność Gminy Gniewino:

  • lokal użytkowy nr 1 w budynku nr 40 przy ul. Pomorskiej w Gniewinie o łącznej powierzchni 846,81 m2. Do przedmiotowego lokalu przyporządkowany jest udział 420/1.000 części w nieruchomości wspólnej oraz udział 420/1.000 we współużytkowaniu wieczystym działek o numerach 387/8 obszaru 0,5024 ha i 428/3 obszaru 0,2760 ha w obrębie geodezyjnym Gniewino, dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00051062/1.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowy lokal znajduje się w obiekcie Przychodni Lekarskiej w Gniewinie i obejmuje:

  • na parterze: dwa przedsionki, komunikację z klatką schodową, cztery pomieszczenia komunikacji, dwie poczekalnie, dziewięć gabinetów, gabinet RTG z pracowniami, cztery magazyny, osiem WC, pomieszczenie archiwum, trzy pokoje i pomieszczenie rejestracji,

  • na piętrze: komunikację z klatką schodową, cztery gabinety, dwa WC, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie techniczne,

Do lokalu przynależą pomieszczenia w piwnicy budynku - pomieszczenie socjalne, łazienka z WC, kotłownia, garaż i magazyn.

Działki o numerach 387/8 i 428/3 w obrębie Gniewino, na których znajduje się budynek nr 40 przy ul. Pomorskiej w Gniewinie - położone są na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr VIII/69/2019 z dnia 26-06-2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 3678 - stanowi tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 79.U.

Wartość nieruchomości lokalowej - 2.090.000,00 zł (zwolnione z podatku od towarów i usług VAT).

Wartość udziału 420/1.000 części działek nr 387/8 i 428/3 - 202.771,80 zł.

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste - 15% wartości udziału w gruncie, powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Opłaty roczne stanowią 3% wartości udziału w gruncie, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 24-05-2022 r. do dnia 13-06-2022 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewinie ul. Pomorska 8, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także umieszczenie w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 24-05-2022 14:03:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 24-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 24-05-2022 14:03:18