Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: - Nieruchomość łącznego obszaru 1.594 m2, składająca się z działek o nr: 17/14 o pow. 534 m2, 17/15 o pow. 531 m2, 17/16 o pow. 529 m2 w obrębie Chynowie, - Nieruchomość łącznego obszaru 1.074 m2, składająca się z działek o nr: 17/11 o pow. 541 m2, 17/12 o pow. 533 m2 w obrębie Chynowie, - Nieruchomość stanowiąca działkę nr 17/4 o pow. 326 m2 w obrębie Chynowie.


Gniewino, dnia 2021-05-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienione niezabudowane nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Chynowie, gmina Gniewino:

  • Nieruchomość łącznego obszaru 1.594 m2, składająca się z działek o nr: 17/14 o pow. 534 m2, 17/15 o pow. 531 m2, 17/16 o pow. 529 m2 w obrębie Chynowie, objętych księgą wieczystą nr GD1W/00044604/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie,

  • Nieruchomość łącznego obszaru 1.074 m2, składająca się z działek o nr: 17/11 o pow. 541 m2, 17/12 o pow. 533 m2 w obrębie Chynowie, objętych księgą wieczystą nr GD1W/00044604/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie,

  • Nieruchomość stanowiąca działkę nr 17/4 o pow. 326 m2 w obrębie Chynowie, objęta księgą wieczystą nr GD1W/00044604/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie,

W/w działki są niezabudowane, porośnięte trawą i chwastami, posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez ciąg pieszo-jezdny. W ewidencji gruntów oznaczone jako grunty orne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanym dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 166 z dnia 27 grudnia 2010 r. pod poz. 3409 - stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczony na rysunku planu symbolem 1/12 MN, działka nr 17/4 w niewielkiej części stanowi ciąg pieszo jezdny.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego - wartość nieruchomości wynosi:

  • działek nr 17/14, 17/15 i 17/16 - 17.930,00 zł netto

  • działek nr 17/11 i 17/12 - 12.080,00 zł netto

  • działki nr 17/4 - 2.120,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14-05-2021 r. do dnia 03-06-2021 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

RJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kankowska 14-05-2021 10:35:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Romanek 14-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kankowska 14-05-2021 10:35:45