Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego Grzegorz Dziewięcin 2024-01-31 09:14:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. Anna Munch 2024-01-30 13:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. Anna Munch 2024-01-30 13:02:29 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 13:00:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. Anna Munch 2024-01-30 12:59:27 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:59:06 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:58:22 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:52:17 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:46:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2024-01-29 14:54:27 dodanie dokumentu
Wynik naboru na stanowisko ds. organizacji imprez i promocji w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2024-01-29 13:32:55 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko ds. organizacji imprez i promocji w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2024-01-29 13:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo, że zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Anna Kankowska 2024-01-29 10:20:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec" na wniosek złożony w dniu 04.12.2023 r. przez Inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Katarzyna Thiel 2024-01-26 10:24:00 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac geodezyjnych Anna Munch 2024-01-24 12:17:40 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac geodezyjnych Anna Munch 2024-01-24 12:16:37 usunięcie załacznika
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac geodezyjnych Anna Munch 2024-01-24 12:15:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/424/2023 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:45:53 dodanie dokumentu
Informacja dla kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:35:52 edycja dokumentu
Informacja dla kandydatów na ławników sądowych przy sądach powszechnych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:35:23 edycja dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:34:40 usunięcie dokumentu
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:30:47 dodanie dokumentu
Petycje składane do Rady Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-23 14:53:42 edycja dokumentu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2024-01-23 11:06:52 edycja pozycji menu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:36:46 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:36:12 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko sekretarza gminy Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:35:52 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Gniewino składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:35:11 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:34:48 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:33:34 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:33:12 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:32:48 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 roku za 2017 rok. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:32:19 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:31:45 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:30:53 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:30:06 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:28:34 dodanie dokumentu
Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. Anna Kankowska 2024-01-11 10:15:54 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wejherowskiego w 2024 roku Grzegorz Dziewięcin 2024-01-10 09:46:14 dodanie dokumentu
Informacja Katarzyna Thiel 2024-01-09 14:32:01 edycja dokumentu