Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycje składane do Rady Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-23 14:53:42 edycja dokumentu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2024-01-23 11:06:52 edycja pozycji menu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:36:46 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:36:12 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko sekretarza gminy Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:35:52 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Gniewino składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:35:11 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:34:48 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:33:34 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:33:12 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:32:48 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 roku za 2017 rok. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:32:19 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:31:45 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:30:53 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku za 2018 rok Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:30:06 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta Grzegorz Dziewięcin 2024-01-15 11:28:34 dodanie dokumentu
Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. Anna Kankowska 2024-01-11 10:15:54 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wejherowskiego w 2024 roku Grzegorz Dziewięcin 2024-01-10 09:46:14 dodanie dokumentu
Informacja Katarzyna Thiel 2024-01-09 14:32:01 edycja dokumentu
Informacja Katarzyna Thiel 2024-01-09 13:09:14 edycja dokumentu
Informacja Katarzyna Thiel 2024-01-09 10:55:26 dodanie dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Grzegorz Dziewięcin 2024-01-05 14:12:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO-GDP). Anna Kankowska 2024-01-05 14:12:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że ponownie wystąpiono do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o podtrzymaniu stanowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO-GDP). Anna Kankowska 2024-01-05 14:11:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU). Anna Kankowska 2024-01-05 14:08:56 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że ponownie wystąpiono do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o podtrzymaniu stanowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU). Anna Kankowska 2024-01-05 14:05:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo o wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą". Anna Kankowska 2024-01-05 10:37:10 dodanie dokumentu
Plan postępowań na rok 2024. Anna Kankowska 2024-01-04 13:33:08 dodanie dokumentu
Starosta Wejherowski zawiadamia o wszczętym postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno - inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino. Anna Kankowska 2024-01-04 13:31:34 dodanie dokumentu
Postępowanie nr. 271.01.2024: Rozbudowa stref rekreacyjnych na terenie Gminy Gniewino w miejscowościach Tadzino, Lisewo, Gniewino, Perlino i Chynowie. Anna Kankowska 2024-01-03 14:10:18 dodanie dokumentu
Transmisja online (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2023-12-28 12:54:21 edycja pozycji menu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iż wszczęto postepowanie administracyjne o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. Anna Kankowska 2023-12-22 09:00:54 dodanie dokumentu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego . Anna Kankowska 2023-12-22 08:56:01 dodanie dokumentu
Postępowanie nr. 271.19.2023: Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie. Anna Kankowska 2023-12-20 15:26:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Grzegorz Dziewięcin 2023-12-20 13:08:18 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko ds. organizacji imprez i promocji Grzegorz Dziewięcin 2023-12-19 16:07:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu współpracy gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok" Grzegorz Dziewięcin 2023-12-19 09:36:30 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2024 roku Grzegorz Dziewięcin 2023-12-19 09:36:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2024 roku Grzegorz Dziewięcin 2023-12-19 09:34:08 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-12-18 08:35:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu współpracy gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok" Anna Munch 2023-12-15 14:47:50 dodanie dokumentu