Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 12:56:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 12:53:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 12:49:10 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 11:43:46 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 11:43:00 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 11:42:26 dodanie dokumentu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni Podstrefy Żarnowiec. Anna Kankowska 2024-02-08 15:01:17 dodanie dokumentu
Postępowanie nr 271.03.2024: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia Anna Kankowska 2024-02-07 12:42:05 edycja dokumentu
Postępowanie nr 271.03.2024: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia Anna Kankowska 2024-02-07 12:41:45 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym dotyczącym wykonania prac geodezyjnych. Anna Kankowska 2024-02-06 08:28:31 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych na terenie gminy Gniewino. Anna Kankowska 2024-02-02 12:32:17 dodanie dokumentu
Przyjęcia interesantów Grzegorz Dziewięcin 2024-02-01 14:54:48 edycja dokumentu
Wynajem obiektów będących w zarządzie Centrum Kultury i Biblioteki Grzegorz Dziewięcin 2024-02-01 14:53:10 edycja dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 30 stycznia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-01 09:17:59 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 14/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Grzegorz Dziewięcin 2024-02-01 09:13:03 dodanie dokumentu
Wynajem obiektów będących w zarządzie Centrum Kultury i Biblioteki Grzegorz Dziewięcin 2024-01-31 14:55:10 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko ds. organizacji imprez i promocji w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2024-01-31 13:41:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego Grzegorz Dziewięcin 2024-01-31 09:14:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego Grzegorz Dziewięcin 2024-01-31 09:14:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. Anna Munch 2024-01-30 13:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Gniewino z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. Anna Munch 2024-01-30 13:02:29 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 13:00:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Gniewino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. Anna Munch 2024-01-30 12:59:27 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:59:06 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:58:22 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:52:17 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Grzegorz Dziewięcin 2024-01-30 12:46:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2024-01-29 14:54:27 dodanie dokumentu
Wynik naboru na stanowisko ds. organizacji imprez i promocji w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2024-01-29 13:32:55 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko ds. organizacji imprez i promocji w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2024-01-29 13:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo, że zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Lublewo, gmina Choczewo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Anna Kankowska 2024-01-29 10:20:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec" na wniosek złożony w dniu 04.12.2023 r. przez Inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Katarzyna Thiel 2024-01-26 10:24:00 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac geodezyjnych Anna Munch 2024-01-24 12:17:40 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac geodezyjnych Anna Munch 2024-01-24 12:16:37 usunięcie załacznika
Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac geodezyjnych Anna Munch 2024-01-24 12:15:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/424/2023 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:45:53 dodanie dokumentu
Informacja dla kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:35:52 edycja dokumentu
Informacja dla kandydatów na ławników sądowych przy sądach powszechnych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:35:23 edycja dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:34:40 usunięcie dokumentu
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-01-24 08:30:47 dodanie dokumentu