Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-03-07 08:01:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-03-07 08:00:20 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie o składzie, siedzibie i dyżurach Grzegorz Dziewięcin 2024-03-06 11:20:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-03-05 08:00:47 dodanie dokumentu
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Anna Kankowska 2024-02-29 14:05:23 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 158/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gniewino w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-28 07:26:59 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie o składzie, siedzibie i dyżurach Grzegorz Dziewięcin 2024-02-27 16:27:40 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 153/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-26 16:37:17 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-26 16:36:00 dodanie dokumentu
Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Grzegorz Dziewięcin 2024-02-26 12:55:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 23 lutego 2024 r. numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-26 12:47:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 23 lutego 2024 r. numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-23 11:51:28 dodanie dokumentu
Postępowanie 271.03.2024: Informacja o udzieleniu zamówienia. Anna Kankowska 2024-02-23 09:54:02 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w budowy linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO - GBL/GRU) Anna Munch 2024-02-22 15:32:06 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w budowy linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO - GDP) Anna Munch 2024-02-22 15:26:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykaszania terenów publicznych na terenie Gminy Gniewino (boiska sportowe, kompleks kaszubskie oko). Anna Kankowska 2024-02-22 14:29:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kina plenerowego. Anna Kankowska 2024-02-21 14:12:16 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-21 13:55:04 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-19 13:57:29 dodanie dokumentu
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postepowania, że stwierdził niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3570 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Anna Kankowska 2024-02-19 10:08:16 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 131/2024 Komisarza Wyborczego Słupsk I z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Gniewino w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-19 07:07:48 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zawiadamia, że zatwierdzono projekt robót geologiczno - inżynierski dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino (LK 230 odc. 2 Wejherowo - Kostkowo). Anna Kankowska 2024-02-16 10:20:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Thiel 2024-02-16 10:05:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Thiel 2024-02-16 10:05:40 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Thiel 2024-02-16 10:05:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Thiel 2024-02-16 10:02:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Thiel 2024-02-16 09:57:56 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 12:00:40 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 12:00:12 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 11:58:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 11:58:06 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 11:57:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 11:56:51 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2024-02-15 11:55:05 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-14 12:18:44 edycja dokumentu
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" nie mogło być rozpatrzone w wyznaczonym terminie. Anna Kankowska 2024-02-14 08:18:23 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki, Inwestycji i Środowiska Dorota Perłowska 2024-02-13 08:30:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 12:56:46 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 12:56:43 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Grzegorz Dziewięcin 2024-02-12 12:56:25 dodanie dokumentu