Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat: - udział 1/2 części działki nr 119/9 obszaru 147 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Słuszewo. Anna Kankowska 2021-04-07 14:36:38 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas oznaczony do lat 3: - pomieszczenie gospodarcze nr 4 o pow. 13,00 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu XXX-lecia PRL w Gniewinie na działce nr 183/31 w Gniewinie . Anna Kankowska 2021-04-07 14:36:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat: - udział 1/2 części działki nr 119/9 obszaru 147 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Słuszewo. Anna Kankowska 2021-04-07 14:36:12 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: -część działki nr 95/12 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Perlino. Anna Kankowska 2021-04-07 14:35:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: -część działki nr 405/1 w obrębie Gniewino. Anna Kankowska 2021-04-07 14:34:01 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Gniewino, Kadencja 2018-2023 Angelika Budnik 2021-04-07 12:51:00 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro dotyczące obrębu geodezyjnego Tadzino. Anna Kankowska 2021-03-30 08:34:39 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Gniewino samochodu specjalnego (pożarniczy) MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny GWE 08VL Anna Kankowska 2021-03-30 08:34:24 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Gniewino samochodu specjalnego (pożarniczy) MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny GWE 08VL Anna Kankowska 2021-03-30 08:34:08 edycja dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Salinko w gminie Gniewino, stanowiącej wlasność Gminy Gniewino: - działka geodezyjna nr 25/6 obszaru 2.288 m2 Anna Kankowska 2021-03-30 08:33:02 edycja dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kostkowo w gminie Gniewino, stanowiącej własność Gminy Gniewino: - działka geodezyjna nr 105/7 obszaru 507 m2 Anna Kankowska 2021-03-30 08:32:45 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży niżej wymienioną niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Gniewino: - Działka nr 369/31 obszaru 1.682 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino Anna Kankowska 2021-03-30 08:32:28 edycja dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 13,99 MW w Czymanowie. Anna Kankowska 2021-03-30 08:31:07 edycja dokumentu
Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 500 MW realizowanej w granicach działki nr 103/17 obręb Tadzino (woj. pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, place, manewrowym i przyłączem. Anna Kankowska 2021-03-30 08:30:52 edycja dokumentu
Budowa czterech farm fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW każda wraz z czterema kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 252, obręb 0005 Gniewino, gmina Gniewino Anna Kankowska 2021-03-30 08:30:38 edycja dokumentu
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Anna Munch 2021-03-29 13:16:13 edycja dokumentu
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Anna Munch 2021-03-29 13:14:50 dodanie dokumentu
Transmisje online Tomasz Wittbrodt 2021-03-26 11:34:12 edycja dokumentu
Transmisje online Tomasz Wittbrodt 2021-03-26 11:31:47 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat: - udział 1/2 części działki nr 119/9 obszaru 147 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Słuszewo. Anna Kankowska 2021-03-26 08:53:58 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat: - udział 1/2 części działki nr 119/9 obszaru 147 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Słuszewo. Anna Kankowska 2021-03-26 08:53:29 dodanie dokumentu
Budowa czterech farm fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW każda wraz z czterema kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 252, obręb 0005 Gniewino, gmina Gniewino Anna Kankowska 2021-03-23 12:55:43 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas oznaczony do lat 3: - pomieszczenie gospodarcze nr 4 o pow. 13,00 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu XXX-lecia PRL w Gniewinie na działce nr 183/31 w Gniewinie . Anna Kankowska 2021-03-18 10:04:02 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Tadzino o mocy do 500 MW realizowanej w granicach działki nr 103/17 obręb Tadzino (woj. pomorskie, pow. wejherowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, place, manewrowym i przyłączem. Anna Kankowska 2021-03-17 15:43:51 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 303/27 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole - część działki nr 65/1 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole - część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole Anna Kankowska 2021-03-12 13:38:50 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 306/24 o pow. do 50,0 m2 położonej w obrębie Nadole Anna Kankowska 2021-03-12 13:38:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 303/27 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole - część działki nr 65/1 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole - część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole Anna Kankowska 2021-03-12 12:20:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony - Część działki nr 183/45 obszaru 5,7140 ha, o łącznej powierzchni 84 m2 (ogródek nr 101) ? położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewino. Anna Kankowska 2021-03-11 13:21:01 dodanie dokumentu
Zapytania ofertowe (zakładka menu) Danuta Gacek 2021-03-10 12:27:23 dodanie pozycji menu
Zamówienia publiczne - Platforma (zakładka menu) Danuta Gacek 2021-03-10 12:17:30 dodanie pozycji menu
Zamówienia publiczne - archiwum (zakładka menu) Danuta Gacek 2021-03-10 12:16:16 edycja pozycji menu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewino Angelika Budnik 2021-03-03 13:25:16 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży niżej wymienioną niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Gniewino: - Działka nr 369/31 obszaru 1.682 m2, położona w obrębie geodezyjnym Gniewino Anna Kankowska 2021-03-03 10:57:17 dodanie dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kostkowo w gminie Gniewino, stanowiącej własność Gminy Gniewino: - działka geodezyjna nr 105/7 obszaru 507 m2 Anna Kankowska 2021-03-03 10:55:07 dodanie dokumentu
W ó j t G m i n y G n i e w i n o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Salinko w gminie Gniewino, stanowiącej wlasność Gminy Gniewino: - działka geodezyjna nr 25/6 obszaru 2.288 m2 Anna Kankowska 2021-03-03 10:53:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 303/27 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 65/1 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, Anna Kankowska 2021-03-03 10:30:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 303/27 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 65/1 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, Anna Kankowska 2021-03-03 10:30:10 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: - część działki nr 303/27 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 65/1 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, - część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, Anna Kankowska 2021-03-03 10:28:24 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Gniewino samochodu specjalnego (pożarniczy) MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny GWE 08VL Anna Kankowska 2021-03-02 14:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2021 Rady gminy Gniewino z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2021 rok Angelika Budnik 2021-02-26 13:06:20 dodanie dokumentu