Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:10:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do 3 lat nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:07:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-11-06 15:06:24 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego złożona 2 listopada 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 13:43:12 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego 29 kwietnia 2022 r., złożona 2 listopada 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 13:41:52 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 22 kwietnia 2022 r., złożona dnia 2 listopada 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 13:40:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Grzegorz Dziewięcin 2023-11-06 10:41:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zatwierdzające projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany i udziela pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV na dz. nr. 1/156, 1/155, 1/130 i 1/131 obr. Chynowie gm. Gniewino. Anna Kankowska 2023-11-06 09:17:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Gniewino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gniewino na 2023 rok Anna Munch 2023-11-03 14:44:55 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy lokal o pow. 53,0 m2 w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewinie, zlokalizowanym na części działek o nr 374, 375/6, 377/2. Anna Kankowska 2023-10-31 15:15:51 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy część pomieszczenia komunikacji o pow. 2,0 m2 w obiekcie Pływalni Krytej w Gniewinie zlokalizowanym na działce nr 377/16 obszaru 3.473 m2. Anna Kankowska 2023-10-31 15:15:10 dodanie dokumentu
Postępowanie nr 271.20.2023: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Gniewino w roku 2024. Anna Kankowska 2023-10-31 10:44:50 dodanie dokumentu
Postępowanie nr. 271.21.2023: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Anna Kankowska 2023-10-31 10:37:23 edycja dokumentu
Postępowanie nr. 271.21.2023: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Anna Kankowska 2023-10-31 10:37:04 dodanie dokumentu
Starosta Wejherowski zawiadamia o wydaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno - inżynierską ustalającą warunki podłoża gruntowego dla budowy dwutorowej linii 400 kV relacji Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (odcinek położony w powiecie wejherowskim) - Etap I. Anna Kankowska 2023-10-27 11:45:20 dodanie dokumentu
Petycje składane do Wójta Gminy Gniewino Grzegorz Dziewięcin 2023-10-26 09:28:34 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 14:25:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-10-20 10:30:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 08:20:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 08:17:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 08:17:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 08:17:03 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 08:16:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Grzegorz Dziewięcin 2023-10-20 08:14:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Grzegorz Dziewięcin 2023-10-19 12:35:01 edycja dokumentu
Starosta Wejherowski zawiadamia o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ustalającej warunki podłoża gruntowego dla budowy dwutorowej linii 400 kV relacji Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo - Etap II. Anna Kankowska 2023-10-19 12:17:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2023-10-17 15:12:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2023-10-17 14:59:53 dodanie dokumentu
Starosta Wejherowski zawiadamia o wszczętym postępowaniu w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ustalającej warunki podłoża gruntowego dla budowy dwutorowej linii 400 kV relacji Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (odcinek położony w powiecie wejherowskim) - Etap I. Anna Kankowska 2023-10-17 09:27:43 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-10-13 15:35:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-10-13 15:34:38 usunięcie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-10-13 15:33:48 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-10-12 08:27:28 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino Anna Munch 2023-10-12 08:24:51 dodanie dokumentu
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych oraz o pełnionych funkacjach Grzegorz Dziewięcin 2023-10-11 15:24:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną w związku z prowadzoną inwestycją pn. Budowa linii kablowej 110 kV w ramach przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Żarnowiec - Opalino związane z przebudową linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec. Anna Kankowska 2023-10-11 13:56:54 dodanie dokumentu
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych oraz o pełnionych funkacjach Grzegorz Dziewięcin 2023-10-09 16:30:30 edycja dokumentu
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych oraz o pełnionych funkacjach Grzegorz Dziewięcin 2023-10-09 16:17:09 edycja dokumentu
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych oraz o pełnionych funkacjach Grzegorz Dziewięcin 2023-10-09 16:01:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie Grzegorz Dziewięcin 2023-10-09 15:43:34 dodanie dokumentu