Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w spr. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w m. Rybno i Strzebielinko. Katarzyna Thiel 2018-06-11 12:55:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/378/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Katarzyna Thiel 2018-06-08 13:44:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/379/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Katarzyna Thiel 2018-06-08 13:38:13 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działka nr 36/6 obszaru 366 m2, położona w obrębie geodezyjnym Kostkowo. Katarzyna Thiel 2018-06-08 13:04:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/372/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-06-08 12:51:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/371/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-06-08 12:30:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/375/2018 Rady Gminy Gniewino z 25 maja 2018 r. w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Katarzyna Thiel 2018-06-08 11:51:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-06-08 11:49:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-06-08 11:47:07 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, część działki nr 38/152 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Czymanowo. Katarzyna Thiel 2018-06-05 12:28:06 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2018-06-04 14:33:51 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, część działki nr 94 obr. Kostkowo. Katarzyna Thiel 2018-05-30 14:20:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- GŁÓWNY KSIĘGOWY W REFERACIE FINANSOWYM - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH. Katarzyna Thiel 2018-05-30 12:36:40 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, na rzecz dotychczaowego dzierżawcy: lokal użytkowy nr 5 w budynku przy ul. Pomorskiej 20 w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-05-29 11:20:24 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Katarzyna Thiel 2018-05-28 14:41:27 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działka nr 57/38 obszaru 3024m2, położona w obrębie geodezyjnym Salinko. Katarzyna Thiel 2018-05-25 13:53:12 dodanie dokumentu
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obr. Gminy Gniewino na okres trzech lat. Katarzyna Thiel 2018-05-25 11:22:56 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach komunalnych gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-05-24 14:35:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/368/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmianiająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-05-24 12:57:59 dodanie dokumentu
Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 29 marca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-05-24 12:55:26 edycja dokumentu
Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 29 marca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-05-24 12:54:22 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, na rzecz dotychczaowego dzierżawcy: części działki nr 183/45 obszaru 565 m2 (ogródek nr 23) położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-05-24 11:42:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-05-18 12:10:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno- geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gmina Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie. Katarzyna Thiel 2018-05-18 12:06:30 edycja dokumentu
Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Gniewino Danuta Gacek 2018-05-16 13:06:02 dodanie dokumentu
Budowa Domów Sołeckich w miejscowościach Tadzino i Czymanowo Danuta Gacek 2018-05-15 09:15:44 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie, ul. Księdza Galasa 1, 84-252 Zamostne. Katarzyna Thiel 2018-05-14 15:26:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wewnętrznej oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 45/29, 49, 8/1, 50/1, 51/1, obręb Tadzino, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-05-14 13:38:37 dodanie dokumentu
Budowa Domów Sołeckich w miejscowościach Tadzino i Czymanowo Danuta Gacek 2018-05-11 14:07:10 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fontanny na j. Żarnowieckim w Nadolu w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-05-11 12:52:03 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fontanny na j. Żarnowieckim w Nadolu w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-05-11 12:51:20 dodanie dokumentu
Referaty Urzędu Gminy Katarzyna Thiel 2018-05-10 13:11:38 edycja dokumentu
Kontakt Katarzyna Thiel 2018-05-10 13:10:03 edycja dokumentu
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie Katarzyna Thiel 2018-05-10 13:09:06 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:57:02 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:56:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:56:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:55:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:55:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wraz z PIT za 2017. Katarzyna Thiel 2018-05-10 10:55:24 dodanie dokumentu