Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 29 czerwca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-07-17 12:30:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Thiel 2018-07-13 13:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/370/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gniewino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:20:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/367/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:14:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ. Katarzyna Thiel 2018-07-11 12:07:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/387/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2018-07-11 11:18:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/386/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gniewino maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Katarzyna Thiel 2018-07-11 11:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/385/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:51:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:49:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/382/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2017. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:45:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2017. Katarzyna Thiel 2018-07-11 10:40:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wewnętrznej oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 8/1, 45/29, 49, 50/1, 51/1, w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-10 11:55:44 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadania pn.Budowa domów sołeckich (świetlic wiejskich ) w miejscowości Czymanowo i Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-07-10 10:54:51 edycja dokumentu
Protokół z L sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 7 czerwca 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:37:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/389/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino na rzecz Skarbu Państwa - w związku z odwołaniem darowizny. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:35:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/388/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:33:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/390/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:32:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/383/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2022. Katarzyna Thiel 2018-07-06 14:27:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska. Katarzyna Thiel 2018-07-06 13:13:17 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIEGOWY. Katarzyna Thiel 2018-07-06 10:26:04 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na rzecz dotychczaowych dzierżawców: części działki nr 384/4 o powierzchni 10.026 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-07-04 14:02:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla zadania pn.Budowa domów sołeckich (świetlic wiejskich ) w miejscowości Czymanowo i Tadzino. Katarzyna Thiel 2018-06-29 14:47:05 dodanie dokumentu
Informacja i obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Katarzyna Thiel 2018-06-28 12:36:39 edycja dokumentu
Informacja i obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Katarzyna Thiel 2018-06-28 12:35:42 dodanie dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Katarzyna Thiel 2018-06-26 13:14:56 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 42/7 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Chynowie. Katarzyna Thiel 2018-06-26 13:07:27 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Katarzyna Thiel 2018-06-25 13:23:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 79/1, 82/34, 82/33, 82/9 obr. Strzebielinko, gmina Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-06-22 09:21:01 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 59/11 o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo. Katarzyna Thiel 2018-06-19 12:15:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Czymanowo w gminie Gniewino wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Katarzyna Thiel 2018-06-15 13:18:04 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych). Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:23:12 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:22:15 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska). Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:20:45 dodanie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:19:03 usunięcie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:18:46 usunięcie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:18:34 usunięcie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:14:44 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska). Katarzyna Thiel 2018-06-15 09:12:21 dodanie dokumentu