Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LVII/438/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Gniewino ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:10:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/430/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzynko, Salino, Salinko, Dębina (sołectwo Mierzynko) na lata 2018-2025. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/429/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tadzino i Płaczewo (sołectwo Tadzino) na lata 2018-2025. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:05:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/428/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisewo i Jęczewo na lata 2018-2025. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:04:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/427/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostkowo na lata 2018-2025. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:03:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniewino, Strzebielinko i Strzebielinek (sołectwo Gniewino) na lata 2018-2025. Katarzyna Thiel 2018-10-26 12:01:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/425/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. Katarzyna Thiel 2018-10-26 10:54:51 dodanie dokumentu
Protokół z LVI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 28 września 2018 r. Katarzyna Thiel 2018-10-26 10:51:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-23 15:23:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Gniewino składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-23 15:23:21 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości. Katarzyna Thiel 2018-10-17 09:58:22 dodanie dokumentu
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznych, boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Nadole ? I etap Danuta Gacek 2018-10-15 13:51:30 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wydanej decyzji dla inwestycji pod nazwą Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Część II, zadania: zadanie nr 8 Jar, zadanie nr 9 Uparte bagno, zadanie nr 10 Bystra woda, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie. Katarzyna Thiel 2018-10-12 12:10:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydanej decyzji dla inwestycji pod nazwą Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Część II, zadania: zadanie nr 8 Jar, zadanie nr 9 Uparte bagno, zadanie nr 10 Bystra woda, zadanie nr 11 Bagno przy Dąbrowie. Katarzyna Thiel 2018-10-12 12:10:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej . Katarzyna Thiel 2018-10-12 11:06:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej . Katarzyna Thiel 2018-10-12 10:54:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gniewino z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Gniewino na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej . Katarzyna Thiel 2018-10-12 10:54:55 usunięcie załacznika
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznych, boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Nadole ? I etap Danuta Gacek 2018-10-10 10:05:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki - Lublewo - Choczewo - Choczewsko - Przebendowo - Słajkowo w gminie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją elektroenergetyczną 30/110 kV). Katarzyna Thiel 2018-10-09 13:05:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gniewino z 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród Wójta Gminy Gniewino za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe. Katarzyna Thiel 2018-10-08 15:12:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki - Lublewo - Choczewo - Choczewsko - Przebendowo - Słajkowo w gminie Choczewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją elektroenergetyczną 30/110 kV). Katarzyna Thiel 2018-10-08 11:39:58 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:34:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:34:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:33:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:33:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:33:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:32:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:32:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:31:45 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:31:32 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:29:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:29:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:28:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:28:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:27:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. Katarzyna Thiel 2018-10-04 13:27:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/409/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-04 11:32:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/408/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2018-10-04 11:30:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/407/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonym przez Gminę Gniewino w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Katarzyna Thiel 2018-10-04 11:27:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/406/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Katarzyna Thiel 2018-10-04 11:22:53 dodanie dokumentu