Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w spr. udzielenia pozwolenia Gminie Gniewino na prowadzenie badań archeologicznych w obrębie Czymanowo i Nadole. Katarzyna Thiel 2019-04-02 09:18:48 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na prace związane z wykaszaniem terenów miejsc publicznych na terenie gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-04-01 12:10:11 edycja dokumentu
Referaty Urzędu Gminy Katarzyna Thiel 2019-03-28 07:54:50 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Gniewino Katarzyna Thiel 2019-03-28 07:53:54 edycja dokumentu
Remonty bieżące gminnych dróg i pozostałe usługi związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gniewino Danuta Gacek 2019-03-25 14:53:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na prace związane z wykaszaniem terenów miejsc publicznych na terenie gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-03-20 10:01:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2018r. Katarzyna Thiel 2019-03-19 09:55:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz w okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Katarzyna Thiel 2019-03-19 09:52:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gniewino z 12 marca 2019 r. w sprawie ostatecznego wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2019 r. Katarzyna Thiel 2019-03-14 11:38:43 dodanie dokumentu
Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Katarzyna Thiel 2019-03-13 10:32:12 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców: części działki nr 384/4 obszaru 10.026 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-03-12 12:07:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Gminy Gniewino pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w obr. Czymanowo i Nadole. Katarzyna Thiel 2019-03-12 10:05:18 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy nieruchomości: budynek mieszkalny nr 13 w Rybienku. Katarzyna Thiel 2019-03-11 14:52:10 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców: pomieszczenie gospodarcze nr 8 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na działce nr 183/33 w Gniewinie, pomieszczenie gospodarcze nr 1 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na działce nr 183/32 w Gniewinie, pomieszczenie gospodarcze nr 2 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na działce nr 183/33 w Gniewinie, pomieszczenie gospodarcze nr 1 znajdujące się w budynku gospodarczym położonym na Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na działce nr 183/30 w Gniewinie. Katarzyna Thiel 2019-03-11 11:30:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno: działka geodezyjna nr 90. Katarzyna Thiel 2019-03-06 11:47:11 dodanie dokumentu
wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji poddasza Domu Sołeckiego w Rybnie wraz z aranżacją wnętrz oraz rozbudowy cmentarza komunalnego w Gniewinku Danuta Gacek 2019-03-01 14:14:20 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. Budowa dwóch boisk do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną.Informujemy, że uwagi do projektu można składać do 05 marca 2019 r. na adres e-mail: rafal.kamiński@gniewino.pl Katarzyna Thiel 2019-02-27 11:35:36 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. Budowa dwóch boisk do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną.Informujemy, że uwagi do projektu można składać do 05 marca 2019 r. na adres e-mail: rafal.kamiński@gniewino.pl Katarzyna Thiel 2019-02-26 10:21:02 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych na terenie Gminy Gniewino Danuta Gacek 2019-02-25 11:52:54 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działki nr 38 o pow. do 2,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo, część działki nr 63/4 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole. Katarzyna Thiel 2019-02-25 11:46:32 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej: część działek nr 38/152, 38/156 o pow. do 5,0 m2 położonych w obrębie Czymanowo, części działek nr 128/8, 134/1, 365 w obrębie Gniewino, części działek nr 128/7, 128/9, 126/1 w obrębie Gniewino, część działki nr 148/7 w obrębie Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-02-21 10:27:05 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Gniewino o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy nieruchomości: działka nr 103/8 obszaru 141 m2, obręb Tadzino, działka nr 103/10 obszaru 42 m2, obręb Tadzino. Katarzyna Thiel 2019-02-21 10:24:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od złożenia śłubowania. Katarzyna Thiel 2019-02-21 08:18:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023. Katarzyna Thiel 2019-02-21 08:13:09 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych na terenie Gminy Gniewino Danuta Gacek 2019-02-12 12:48:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gniewino w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczonym do sektora finasów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2019r. Anna Munch 2019-02-11 16:25:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gniewino w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczonym do sektora finasów publicznych na terenie Gminy Gniewino w 2019r. Anna Munch 2019-02-11 16:23:09 dodanie dokumentu
Protokół z Uroczystej sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 9 listopada 2018 r. zwołanej z okazji 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Katarzyna Thiel 2019-02-08 14:50:58 dodanie dokumentu
Protokół z LVIII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 5 listopada 2018 r. Katarzyna Thiel 2019-02-08 14:48:39 dodanie dokumentu
Protokół z LVII sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 16 października 2018 r. Katarzyna Thiel 2019-02-08 14:47:35 dodanie dokumentu
Zapisy archiwalne sesji Katarzyna Thiel 2019-02-08 14:45:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Thiel 2019-02-08 10:40:21 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Gniewino, Kadencja 2018-2023 Katarzyna Thiel 2019-02-07 13:44:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gniewino. Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:52:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gniewino do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Morskich Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:51:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:50:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:48:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:47:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:47:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Katarzyna Thiel 2019-02-07 09:45:17 dodanie dokumentu