Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  1. Wójt Gminy Gniewino – w każdy poniedziałek od 1000 do 1300 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu spotkania.
  2. Przewodniczący Rady – po wcześniej ustaleniu terminu w Biurze Rady Gminy;
  3. Sekretarz, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach – od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.
  4. Istnieje również możliwość przyjęcia skargi i wniosku po godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu i umówieniu się z pracownikiem.
  5. Informacja o dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta lub Rady Gminy Gniewino:

  1. Pisemnie na adres: Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino;
  2. Faxem na nr 58-676-72-26
  3. W formie elektronicznej na adres: gniewino@gniewio.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /GMINA_GNIEWINO/Skrytka_ESP lub /GMINA_GNIEWINO/Skrytka.
  4. Ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sprawy rejestrowane są zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Podstawa prawna:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Thiel 13-08-2015 10:02:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Thiel 13-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Thiel 22-12-2015 13:21:51