Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gniewino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gminnej drogi asfaltowej nr 107020G na odcinku Bychowo - Toliszczek wraz z budową chodnika na terenie działek nr 48/2, 48/3, 136 w obrębie geodezyjnym Bychowo oraz 56, 62, 68 i 69 w obrębie geodezyjnym Toliszczek, gmina Gniewino. 2019-06-12 13:33:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino . w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2019-05-13 09:36:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. 2019-05-13 09:34:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-04-19 10:18:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa gminnej drogi asfaltowej nr 107020G na odcinku Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika na terenie działek nr 56, nr 62, nr 69, nr 68, obręb Toliszczek oraz na terenie działek nr 136, nr 48/2, nr 48/3, obręb Bychowo, gmina Gniewino. 2019-04-03 10:04:03
Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w spr. udzielenia pozwolenia Gminie Gniewino na prowadzenie badań archeologicznych w obrębie Czymanowo i Nadole. 2019-04-02 09:18:48
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Gminy Gniewino pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w obr. Czymanowo i Nadole. 2019-03-12 10:05:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-08 10:40:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie grobli ziemnej na terenie Nadleśnictwa Choczewo na części działki nr 221/19 (północno-wschodni narożnik) i części działki nr 232/1 (północno-zachodni narożnik), obręb Dąbrówka, gmina Gniewino. 2019-02-06 13:25:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech grobli ziemnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo na działce nr 168/2, obręb Słuszewo, gmina Gniewino. 2019-02-06 13:24:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino w sprawie postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie grobli ziemnej na terenie Nadleśnictwa Choczewo na części działki nr 222 (środkowa część), obręb Łęczyn Dolny, gmina Gniewino. 2019-02-06 13:23:18