Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. 2019-01-07 09:38:48
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. 2019-01-07 09:36:04
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. 2019-01-07 09:34:41
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Gniewino na rok 2019.: 2019-01-07 09:32:55
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. 2019-01-07 09:31:22
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. 2019-01-07 09:30:17
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. 2019-01-07 09:06:31
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-10 11:25:55
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. 2018-12-10 11:22:53
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. 2018-12-10 11:21:24
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. 2018-12-10 11:20:10
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. 2018-12-10 11:18:40
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2108. 2018-12-10 11:17:15
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2018-12-10 11:15:26
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. 2018-12-10 10:42:32
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustaleniu ich składu osobowego. 2018-12-10 10:41:11
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2018-12-10 10:39:12
Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2018-12-10 10:38:11
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Gniewino z dnia 17 listopada 2018 r.w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 2018-12-10 10:15:22