Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewino o wydanym postanowieniu odwieszającym wszczęte na wniosek Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250-Gniewino z dnia 06.12.201r. postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi o nawierzchni szutrowej w m. Salino, gm. Gniewino, na dz. 38, 205/1, 205/51, obręb Salino, 57/34, 58 obręb Salinko. Termin wywieszenia obwieszczenia upływa w dniu 19.07.2017r.